20. april 2024

Kommunen har sendt breve ud til mere end 100 sommerhusejere på Orø og bedt dem om at flytte. Foto: Jesper von Staffeldt.

Kommunen har sendt breve ud til mere end 100 sommerhusejere på Orø og bedt dem om at flytte. Foto: Jesper von Staffeldt.
Kommunen har sendt breve ud til flere sommerhuseboere på Orø og bedt dem om at flytte. Foto: Jesper von Staffeldt.
Mange sommerhusejere på Orø har fået brev fra Holbæk Kommune om, at de skal fraflytte deres huse.

Kommunen henviser i sit brev til planloven og ser man på planlovens kapitel 8, paragraf 39 – 41 er reglerne meget klare for beboelse i sommerhuse: Man må ikke bo der mellem 1. oktober og 1. april i andet end korte perioder, medmindre man er pensionist og har ejet sit sommerhus i mindst 8 år, eller man har fået dispensation fra kommunen, hvilket kan lade sig gøre, hvis man har en erhvervsmæssig tilknytning til øen.

Mens man i sommerperioden godt må have sin folkeregister adresse i sommerhuset, så er det altså ikke tilladt i vinterhalvåret for andre end pensionister og med særlig dispensation. Derfor har kommunen i slutningen af september sendt breve ud til flere sommerhusbeboere på Orø, hvor der gøres opmærksom på, at det ulovlige forhold skal ophøre.

Holbaekonline.dk har forsøgt at få oplyst præcist hvor mange sommerhusbeboere, som har modtaget et brev fra kommunen, men den jurist der sidder med sagen er på ferie, og det har derfor ikke været muligt at få oplyst antallet. På øen nævnes dog tal på over 100 beboere.

En af de familier, som har fået et brev fra kommunen er ramt af, at er familiemedlem havde arbejde på øen og derfor godt måtte bo helårs i sommerhuset. Men desværre mistede personen sit arbejde, og derfor må familien ikke længere bo i sommerhuset i vinterhalvåret.

Risikere politisag og bøder
Holbæk Kommune har givet beboerne 14 dage til at flytte. Af kommunens brev til sommerhusbeboerne fremgår det, at det ikke er nok at beboerne skifter Folkeregisteradresse. De skal dokumentere fraflytningen ved at fremsende en kopi af købsaftale eller lejekontrakt, eller logiværtserklæring, dvs. en ærklæring fra f.eks. et familiemedlem om, at de bor hos vedkommende – en erklæring, som er omfattet af straffelovens paragraf 163.

Formaster man sig alligevel til at blive boende i sommerhuset, så vil sagen blive overgivet til Politiet, skriver kommunen i brevet og det kan resultere i bøder.

Politikere går ind i sagen
Det socialdemokratiske byrådsmedlem Ole Brockdorff, der selv har en vis tilknytning til Orø, er nu gået aktivt ind i sagen og det samme er borgmester Søren Kjærsgaard, efter han også er blevet bekendt med problemet. Han kontaktede således Ole Brockdorff i går mandag.

Udover politikerne, så er Beboerforeningen på Orø også gået ind i sagen.

Hvad der sker med de ulovlige bosættere vides ikke i øjeblikket, men Holbaekonline.dk følger sagen tæt.

Dokumentation: Brev fra Holbæk Kommune til sommerhusejer på Orø (.pdf-fil) (Bemærk: Brevet er blevet anonymiseret af redaktionen).

5 thoughts on “Orø: Kommunen beder sommerhusejere om at flytte

  1. Det er jo fuldstændig vanvittigt! Kommunen beklager sig evig og altid over, at Orø koster kommunen meget mere en de andre områder, og nu gør man så sit bedste for at fjerne så mange beboere som muligt af dem, som ikke er pensionister. Dvs. at de beboere, som har arbejde og de unge mennesker skal forlade øen. Kommunen gør hvad de kan for at slå Orø ihjel. Men det skal ikke lykkes for dem!!!!

  2. Nej Henrik, du har ret i, at det er et ubetænktsomt tidspunkt, det borgerlige flertal i Holbæk byråd har valgt til at sende de breve ud.
    Imidlertid har reglerne været gældende i flere år, men spørgsmålet er, hvorvidt man bør følge dem slavisk.
    Med venlig hilsen
    Jan Sohn (A)

  3. Der er jo stadig mulighed for at give dispensationer, når det drejer sig om en ø. Man skal gøre sit hjemmearbejde, og der findes en skrivelse fra Planstyrelsen, som opfordrer til dispensation på øer. Hvorfor følger man ikke bare den i stedet for at skade Orø!

Comments are closed.