30. maj 2024

Steen Klink (th), der her ses sammen med Venstres Pernille Kruse under et interview om Holbæk Arena, forlader nu Socialdemokraterne. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.

Pernille Kruse (Venstre) og Steen Klink (Socialdemokraterne) svarer på spørgsmål om Arena-projektet. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.
Pernille Kruse (Venstre) og Steen Klink (Socialdemokraterne) svarer på spørgsmål om Arena-projektet. Arkivfoto: Jesper von Staffeldt.
Holbaekonline.dk har stillet en række spørgsmål om Arena-projektet til de Venstre og Socialdemokraterne.

Spørgsmålene blev stillet direkte til Venstres gruppeformand Pernille Kruse og Socialdemokraternes gruppeformand og borgmesterkandidat ved det kommende kommunalvalg, Sine Agerholm. Hun måtte dog sende spørgsmålene videre til byrådsmedlem Steen Klink, da hun var på vej ud og rejse og derfor ikke kunne nå at svare os inden.

Spørgsmål og svar kan ses i skemaet under artiklen.

Se også hvad de to politikere svarede, da vi interviewede dem sammen om Arena-projektet tilbage i januar måned. Den video kan ses her.

Spørgsmål Pernillle Kruse (Venstre) mener: Steen Klink (Socialdemokraterne) mener:
1 :Hvad mener i, at projektet vil komme til at koste i alt og er har I flere modeller for hvor omfattende projektet skal være? Det er ikke til at sige på nuværende tidspunkt. Forberedelsen af projektet er i fuld gang. Det vi ved er, at det afløser de eksisterende faciliteter i Holbæk by. Derudover arbejdes der med at etablere en lang række yderligere faciliteter, som vi ikke har i kommunen i dag. Så faciliteterne bliver langt bedre end dem vi har i dag, der bliver flere forskellige til gavn for hele kommunen og f.eks. bliver svømmehallen væsentlig større og indeholder mere end den vi har i dag. Afhængig af, hvad det endelige projekt kommer til at indeholde, bliver prisen derefter. Der er i princippet ”kun” en model (der naturligvis kan ændres)
2 : Hvornår vil projektet være færdigt, hvis det gennemføres? Det er ikke til at sige. Igen afhænger det af, hvor meget projektet skal indeholde. Desuden vil projektet formentlig udvikle sig yderligere i de kommende år, når flere vil være med i det og behovene ændrer sig. Det vi kan sige er, at der planlægges efter at byggeriet starter med udgangen af 2014. Byggeriet skal udføres i etapen – om det nogensinde vil stå helt færdigt –  afhænger af øjnene, der ser
3 : Hvor meget skal skatteyderne betale og hvor meget  skal private skyde ind i projektet (anlægsudg.)? Borgerne i Holbæk Kommune kommer til at betale for projektet uanset, hvem der i øvrigt måtte være med til at bygge det. Det kan ske ved en direkte finansiering af anlægsudgifterne eller indirekte ved at betale for at leje faciliteterne, hvis de opføres af private. Svært at sige (to ting anlæg og drift) – der lægges op til at noget af byggeriet skal ”være” et såkaldt OPP projekt.
Hvorefter driften/lejen skal betales af Holbæk kommune
4 : Salget af Holbæk have  er opgivet, men hvor meget tror I salget at de nuværende idrætsfaciliteter vil indbringe? Salget af Holbæk Have er bestemt ikke opgivet – tværtimod. Der har hele tiden været interesserede købere og det er der stadig. Derfor forventes det, at vi allerede i år kan udbyde arealet til salg. Umuligt at spå om – vi kan blot konstatere, at drømmene om at få diverse store butikskæder m.v. til at byde ind er kikset
5 : Som konklusion på de  på de fire første spørgsmål : Hvad kommer det netto til at koste skatteyderne i anlægsudgifter? Det kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, idet vi ikke ved, hvor stort og omfattende det bliver og derfor kan vi ikke sige, hvad det samlet kommer til at koste. Dialogen med de mere end 20 lokale foreninger, der skal indgå i projektet, er i fuld gang netop nu og derfor vil det først i løbet af de kommende måneder blive mere præcist defineret, hvad projektet forventes at indeholde. Umuligt at svare på – på den lange bane
.
På den korte bane har et flertal i byrådet lagt 15 mill. ind pr. år de næste tre år
6 : Drift : Hvad kommer det til at koste mere/ mindre i driftudgifter for kommunen hvis Holbæk Arena projektet gennemføres ,  når man ser på idrætten? Som beskrevet ovenfor ved vi det ikke endnu. Hvis det kommer til at koste mere i driftsudgifter, er det forbi vi får flere, bedre og større faciliteter end vi har i dag. Umuligt at svare på – der ligger nogle beregninger – har også noget at gøre med, hvor meget der skal opføres som OPP og hvor meget Holbæk kommune på sigt – selv vil finansiere/yde.
Men et anlæg af den påtænkte størrelse vil uvægerligt blive dyrere – måske endda voldsomt dyere
7 : Kommer bygningen af Arenaen til at få indflydelse på den øvrige drift af kommunen? Og hvor meget? Som i spørgsmål 6. Kan frygte det –  det handler lidt om, hvordan man blander pærer og bananer  – og for den sags skyld også æbler.
8 : Hvis man dropper Holbæk Arena  foreløbig / permanent , hvor meget vil det koste at bringe de nuværende idrætsfaciliteter up to date? Det vil koste mere end 88 mio. kr. at udbedre det vedligeholdelsesmæssige efterslæb på de nuværende faciliteter. Hvis de skal bringes up to date vil det koste yderligere i forholde til de krav, der stilles i dag.  
I Venstre mener vi ikke, der er et reelt alternativ til Holbæk Arena. Vi vil Holbæk Arena og de rigtig mange foreninger og tusindvis af idrætsudøvere og motionister, der venter på, at vi skaber de faciliteter og muligheder, som er så længe ventede i Holbæk by og i hele Holbæk Kommune. De kan regne med Venstre. Vi står ved vores tilsagn om at støtte dette projekt som foreningerne har arbejdet med i flere år. Det bliver et fantastisk fremskridt for hele kommunen.  
Forvaltningen leger med et tal, der hedder, at der er efterslæb på 88 mill. kr. i bygningsrenovering for anlæggene i selve Holbæk by.

Der er jo ikke sådan, at alle 88 mill. kr. skal ”falde på en gang” –  det er endvidere sådan, at det eksisterende flertal over de sidste otte år ikke har afsat de nødvendige midler til en løbende renovering

2 thoughts on “8 spørgsmål til V og S om Arena-projektet

 1. ja desværre er det det de mange flere penge som de får i ø-tilskud bliver brugt til at hævde sig selv føler jeg

 2. Jeg kan godt se “fornuften” i arenaprojektet – Jeg kan bare ikke se hvor pengene skal komme fra.

  Mig bekendt, og ret mig endelig hvis jeg tager fejl, har vi noget at et efterslæb i form af høj gæld i kommunen – og i “disse sparetider” vil man have en arena, for penge der ikke er, altså skabe mere gæld.
  Jeg har så også hørt, at man vil finansiere arenaen ved at spare/skære ned endnu mere på nogle områder (hvilke ved jeg ikke), for at frigive noget kapital – som skal bruges på arenaprojektet frem for at nedbringe gælden.
  Ud fra hvad jeg kan læse af ovenstående, kan man heller ikke sige nogen om hvad prisen vil blive, endeligt, eller hvordan de fremtidige udgifter vil være i forbindelse med projektet.

  Og det er så her, filmen knækker for mig.

  Hvis jeg gik ned i banken, som eksempel, og sagde “Jeg vil bygge et hus, jeg har ingen penge og kæmpe gæld”.
  Ville banken så sige, “Nårh, så bare skær lidt ned på dit forbrug, og så er du kørende”.
  ???
  Nej, jeg tror nærmere de ville sige “Desværre, men nu vi er ved det, skal vi så ikke se på hvordan vi kan nedbringe din gæld først… når det så er i orden kan vi kikke på din ønskedrøm om at bygge hus”.

  Ja… og hvorfor ville de dog sige det, jo, nok fordi det er rimelig sund fornuft. Arenaen, anser jeg ikke for “fornuftig” lige nu – men på sigt, jo da.

Comments are closed.