19. april 2024

Orø-Holbæk færgen har noget at se til i dag - mange vil nemlig gerne besøge Orø. Arkivfoto: Rolf Larsen.

Kommuner med små øer får tilskud fra staten, bl.a. fordi de har udgifter til færgefart. Foto: Jesper von Staffeldt.
Kommuner med små øer får tilskud fra staten, bl.a. fordi de har udgifter til færgefart. Foto: Jesper von Staffeldt.
Næste år får Holbæk Kommune ca. 3 millioner kroner mere i ø-støtte fra staten fordi kommunen har Orø.

Pengene er en del af de 15 millioner kroner, som Regeringen sammen med Enhedslisten fandt ekstra i sommers og hvor man i samme åndedrag ønskede at modernisere ø-tilskuddet.

Målet med moderniseringen er at finde en model, så tilskuddet bliver fordelt efter enklere og mere tidssvarende regler end i dag.

– I dag bliver ø-tilskuddet stadig fordelt efter principper helt tilbage fra 1998 – det vil sige en tid, hvor der var både kommuner, amter og stat involveret i at sikre en rimelig færgedrift til og fra øerne. Derfor er jeg glad for, at Finansieringsudvalget nu er kommet med sin rapport om ø-tilskuddet. Efter drøftelse med aftalepartierne vil jeg lægge til grund, at vi vælger den model, hvor tilskuddet uddeles efter kommunernes gennemsnitlige udgifter til færgedriften, målt over tid, sagde økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i juni måned.

– Vi har sammen fundet 15 mio. kr. til et betydeligt løft af tilskuddet til kommuner med øer. Og af denne forhøjelse skal kommunerne så bruge 2 mio.kr. til at lave et fælles færgesekretariat.

Penge til færgefart
Kommunerne med små øer, ligesom Holbæk, har udgifter til færger, som skal transportere øernes bebeoere frem og tilbage mellem ø og fastland. Og derfor ser ministeren gerne, at der bruges penge på færgefarten:

– Inden for midlerne kan kommunerne desuden oprette nye eller forbedrede rabatordninger på færgerne til øerne. Det er alt sammen tiltag, som småøerne har efterspurgt, sagde økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager i juni måned.

Men pengene er ikke øremærket og derfor er det helt op til de enkelte kommuner, om pengene skal gå til færgedrift eller noget helt andet. De behøver sådan set ikke engang, at gå specifikt til øen.

Det bekræfter Direktør for kultur og fritid samt teknik, miljø og klima Anders Asmind Andersen overfor Holbaekonline.dk. Han pointerer at pengene til Holbæk kommune ikke er øremærket, men er et generelt tilskud fra Staten, fordi det koster kommunerne flere penge at “drive” en ø. F.eks. er udgifterne pr elev på Orø skole betydeligt større end på fastlandet.

Fakta om ø-tilskuddet (§20-tilskuddet)
* Ø-tilskuddet ydes som et generelt statsligt tilskud til kommuner med mindre øer på baggrund af de særlige udgifter til bl.a. færgedrift
* I alt 19 kommuner får ø-tilskud efter § 20 i lov om kommunal udligning og generelle tilskud.
* I 2013 udgør det samlede ø-tilskud 89,7 mio. kr. – med de ekstra penge og alm. pris- og
regulering bliver tilskuddet næste år på samlet 106 mio. kr.

Kilde: Økonomi- og Indenrigsministeriet.