19. april 2024

Venstres Rasmus Brandstrup Larsen vil have kondomautomater. PR Foto.

Medlem af byrådet og kandidat for Venstre, Rasmus Brandstrup Larsen, er tilfreds med at kommunen bruger 140.000 kroner på at få især unge, indvandrere og socialt dårligt stillede til at stemme. PR Foto.
Byrådet har besluttet at bruge 140.000 kroner på at få flere til at stemme ved det kommende byrådsvalg. Det skal bl.a. ske ved at undervise arbejdsløse, folkeskoleelever og sætte plakater op på stationen.

Holbaekonline.dk har spurgt en af de unge byrådsmedlemmer, Rasmus Brandstrup Larsen, 24 år og fra Venstre, om hvad han siger til initiativerne.

Med afsæt i din alder, så kender du sikkert mere til hvordan de unge tænker og gør, end dine ældre kollegaer. Tror du man kan få flere unge til at stemme og interessere sig for polik ved at sende breve og postkort til bl.a. unge arbejdsløse, indvandrere og socialt udsatte?

– Ja, jeg er overbevist om at man kan overbevise flere om at det er vigtigt at bruge deres stemmeret. Specielt hvis man gør opmærksom på hvilken indflydelse lokalpolitikere egentlig har på folks hverdag.

Er det ikke groft diskriminerende man næsten kun sender breve til unge indvandrere, arbejdsløse og socialt dårligt stillede? Er det ikke at stemple folk?

– Som folkevalgte er vi forpligtigede til at vores demokrati ikke blot er et “elitedemokrati” hvor gruppen af mennesker der bruger deres stemmeret ikke mindskes for hvert valg der går. Dermed ikke sagt at det kun er politikkernes ansvar. Befolkningen har, efter min overbevisning, en pligt til at bruge deres stemmeret, selvom det selvfølgelig står folk frit for om man vil bruge den. Men man skal huske at tænke på, at der er lande hvor folk kæmper – går i døden – for demokrati og derfor mener jeg at det er en forpligtelse man som borger har. Vi ved dog samtidig, at hvis man først har stemt én gang så stemmer man også næste gang osv. Derfor har jeg intet imod at vi gør en ekstra indsats for at få de grupper til at bruge deres stemmeret.

Har I aldrig fået den tanke, at når disse grupper har så lav stemmeprocent, så er det måske fordi de føler, at I politikere ikke gør noget der gavner dem?

– Jeg tror ikke det hænger sådan sammen. Man kan også vælge at se det omvendt: at folk ikke vælger at bruge deres stemmeret fordi de er tilfredse.

Hvorfor skal der ekstraordinært undervises i valg og i at stemme i Folkeskolen? Er det et udtryk for at Holbæk Skolevæsen ikke gør det godt nok i den daglige undervisning, bl.a. i samfundsforhold?

– Jeg er helt uenig i at vores folkeskole ikke gør det godt nok. Vi har masser af kompetente lærere og jeg er sikker på at de gør et godt stykke arbejde. Men vi som politikere må jo gerne være med til at sætte retning, og dette stemmer godt overens med det forslag som jeg fremsatte i byrådssalen om at man kan booke en politiker f.eks. til undervisning i samfundsfag. I erkendelse af at der er mange unge der ikke stemmer til kommunalvalg, så mener jeg det er fint at der sættes ekstra fokus på stemmeret og valg.

Hvis vi går over i det lidt mere useriøse hjørne: Tror du ikke en konkurrence blandt de unge der gør brug af deres stemmeret, vil have større virkning. F.eks. kunne man blandt de unge som stemte lave en konkurrence, hvor præmierne kunne være en druk-crawl til et populært feriested i Bulgarien.

– Jeg synes ikke det hænger sammen. Vi udlover ikke folk en “præmie” for at øge stemmeprocenten, men prøver at oplyse folk om hvorfor det er vigtigt at man bruger sin stemmeret, siger Rasmus Brandstrup Larsen, der dog ikke var enige med flertallet om, at flytte stemmeboksene ud på uddannelsesinstitutionerne:

– De initiativer der bliver sat i gang skulle gerne øge stemmeprocenten uden at vi behøver flytte stemmestederne, slutter Rasmus Brandstrup Larsen.

Læs også: 140.000 kroner skal få flere til at stemme ved kommunalvalget