25. februar 2024

Når den nye skolereform træder i kraft ved starten af skoleåret 2014/15, er Holbæk Kommune allerede foran. Adskillige af ændringerne er nemlig allerede på plads i kommunen, som nu på andet år arbejder med strategien Fremtidens Folkeskole.

Det gælder for eksempel fokus på kernefagene dansk og matematik. I Fremtidens Folkeskole er danskfaget styrket – herunder en massiv indsats for læsning – og næste punkt på programmet er matematik. Engelsk fra 1. klasse arbejdes der pt. med på to skoler i Holbæk, og erfaringerne herfra vil gøre det enkelt at fortsætte på de øvrige skoler.

Også når det gælder mere motion og bevægelse, er Holbæk godt på vej: I det kommende skoleår er der en forsøgsordning på flere skoler med ekstra idræt fra børnehaveklasse til og med sjette klasse i samarbejde med de lokale idrætsforeninger. Mere motion og bevægelse er i det hele taget et fokusområde både i børnehaver og skoler, og kommunen har indgået et samarbejde med DGI om emnet.

Reformen taler om pædagoger og andre medarbejdere til understøttende undervisning i skolen. I Holbæks skoler er det indført i skolestarten med 14 timer i gennemsnit i samtlige klasser fra nulte til tredje klasse. Formålet er at sikre inklusion af alle børn og at der er så meget kontakt mellem de voksne og børnene som overhovedet muligt.

– Her i Holbæk Kommune hilser vi simpelthen den nye skolereform meget velkommen, siger formand for Udvalget for børn, Agnete Dreier (SF) og fortsætter:

– Den er helt i tråd med de visioner, som byrådet allerede har sat handling bag, så vi er parat.

Reform koster penge
Selv om flere temaer i den nye skolereform altså er kendt pensum i Holbæks folkeskoler, forudser udvalgsformanden, at reformen vil koste penge – også i Holbæk:

– Kommunernes økonomiaftale, som netop er blevet forhandlet, giver nogle ekstra ressourcer, og lærerne får fra næste skoleår flere undervisningstimer. Men samlet set vil skolereformen betyde, at vi skal gå endnu længere, end vi allerede har gjort. Derfor får vi brug for flere ressourcer til implementering og gennemførelse af den nye reform, understreger Agnete Dreier.

Forårets lockout betød i Holbæk Kommune, at der blev sparet godt 15 millioner kroner på folkeskolerne i forhold til budgettet. En del af pengene bliver brugt til at kompensere for den undervisning, som eleverne mistede under lockouten. Tilbage står et beløb, som vil kunne blive bragt i spil, når reformen skal sættes i gang. Det vil indgå i byrådets budget-forhandlinger i august.