26. februar 2024

Hvis lockouten, som forventet, træder i kraft efter påskeferien, så skal mange forældre ud og finde en alternativ pasning. Og nu oplyser politiet, at der der meget vel skal indhentes børneattest på passerne.

Ligesom i børnehaver, skoler og f.eks. sportsforeninger, skal der nemlig også i nogle tilfælde indhentes børneattest hvis pasningen er formaliseret. Det oplyser Rigspolitiet.

En børneattest fortæller, om personen har været straffet for overgreb for børn. Men hvornår skal der indhentes børneattest og hvornår er det ikke nødvendigt?

Hvis en virksomhed stiller et mødelokale til rådighed og forældrene på skift kigger til børnene skal man ikke indhente børneattest. Men hvis pasningen er organiseret med vagtplan, så det bliver formaliseret, så skal man indhente børneattester på de medarbejdere, der indgår i vagtplanen.

Hvis en virksomhed beder f.eks. kantinemedarbejderen om at passe børn i stedet for at lave mad, skal der indhentes børneattest.

Hvis en virksomhed hyrer en pædagogmedhjælper udefra, så skal der indhentes børneattest på vedkommende.

Men der skal ikke ikke indhentes attest, hvis forældre deles om pasningen i privat regi, så den ene forælder tager fri mandag, og en anden tager fri tirsdag og på den måde passer egne og andres børn og der skal heller ikke indhentes attest hvis familien træder til og eksempelvis bedsteforældre passer børnene.