Holbækkerne er mestre i affaldssortering

I Holbækområdet er affaldskunderne bedre til at sortere deres affald, end kunderne i Odsherred og Kalundborg. Hele 96 % af bioaffaldet i beholderne er korrekt sorteret, viser en undersøgelse som Holbæk Forsyning A/S har deltaget i.

Det hjælper at gøre det let at sortere, og så har vægtafregningen af affaldet skærpet opmærksomheden på affaldssortering generelt. I hvert fald viser en undersøgelse, som Holbæk Forsyning A/S har deltaget i, at Holbæk Forsyning A/S kunder, var bedre til at sortere end de øvrige deltagere.

– Indholdet af bioaffald i biosiden af affaldsbeholdere udgør 96 %. Det er et rigtig flot resultat – til sammenligning er tallet i Odsherred Kommune 79,6 % og i Kalundborg er tallet 89,6. Det viser, at vores kunder er miljøbevidste og interesserede i at medvirke til at gøre affaldsordningen til en succes, fortæller Leder af Affald i Holbæk Forsyning A/S, Annette Vangslev og fortsætter:

– Selv resultaterne fra sorteringen i vores etagebyggeri, som traditionelt har noget ringere renhedsgrad end affald fra villaer, er på højde med tallene fra villaer i Odsherred og Kalundborg.

Nogen har rodet i dit affald

Undersøgelsens resultater kommer fra 200 villakunder og 200 kunder fra etagebyggeri, der har fået finsorteret deres affald.

– Vi har haft konsulentvirksomheden Econet til at finsortere husholdningsaffaldet. Resultaterne viser, at vores kunder i Holbæk Kommune er rigtig gode til at sortere deres affald. I Holbæk Forsyning A/S glæder vi os over, at vores indsamlingsordning og de foreløbig 5 fraktioner, som sorteres ved den enkelte husstand, medvirker til at vores affald ikke blot er affald, men er en vigtig ressource, som kan genbruges eller genanvendes, siger Annette Vangslev.

Selvom undersøgelsen viser, at det går rigtig godt med sorteringen, er der fortsat plads til forbedringer:

– Der er fortsat en lille mængde plast, glas, papir, pap og metal i beholderne til dagrenovation. Det vil vi gerne have frasorteret til genbrug og genanvendelse, og derfor gennemfører Holbæk Forsyning A/S i øjeblikket et forsøg med en ekstra spand til plast og metal ved 940 husstande i Tølløse og Holbæk. De foreløbige tilbagemeldinger er positive – der sorteres mere flittigt end nogensinde i husholdningerne i Holbæk. Det hænger formentlig også sammen med, at vores kunders affaldsmængde afregnes efter vægt, så de også har en økonomisk interesse i at sortere bedst muligt, slutter Annette Vangslev.

Denne artikel er publiceret den 28. marts 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply