2. marts 2024

Lockouten træder i kraft 1. april – forligsmanden opgiver at finde en løsning.

I fredags brød forhandlingerne mellem Lærernes Centralorganisation og Kommunernes Landsforening sammen. I dag var det så forhandlingerne om de statsansattelærere med Finansministeriet, der brød sammen.

Med dagens sammenbrud omfatter lock-outen udover folkeskolelærerne også en lang række skoler og institutioner, som underviser børn, unge og voksne i statsligt regi – fx skoler på asylafdelingerne, hele friskoleområdet inkl. efterskoler, fængselslærerne, produktionsskoler, skoler der uddanner social- og sundhedspersonale og civilt ansatte lærere ved forsvarets uddannelsesinstitutioner.

Forligsmanden har givet op
Forligsmand Mette Christensen mener ikke der er noget grundlag for at de to parter finder en løsning i forligsinstitutionen. I en pressemeddelelse udsendt efter dagens sammensbrud skriver hun bl.a.:

Efter forløbet af forhandlingerne ser jeg ikke grundlag for at genindkalde parterne til fornyet forhandling og dermed heller ikke at træffe bestemmelse i medfør af forligsmandsloven om udsættelse af konflikten. Konflikten vil derfor kunne træde i kraft den 1. april 2013‘.

Dermed er det kun parterne selv der kan forhindre en lock-out i at træde i kraft.