29. februar 2024

Godt fem timer, længere tid fik en ny forhandlingsrunde ikke. Lock-out af lærerne er nu tættere på end før. Lærerne har sendt nyt aftaleudkast på bordet.

Danmarks Lærerforening oplyste fredag aften efter godt fem timer, at forhandlingerne i forligsinstitutionen er brudt sammen. Og dermed var en lock-out kommet endnu nærmere.

Nyt aftaleudkast på bordet efter sammenbrud
Hos Danmarks Lærerforening forsøger man at undgå en konflikt og har efter sammenbruddet fredag aften sendt et nyt udkast til en aftale til Kommunernes Landsforening.

– Vi har netop sendt endnu et aftaleudkast til arbejdstidsaftale til KL. Det indeholder det, som KL gang på gang har efterlyst: At lærerne får samme vilkår som alle andre offentligt ansatte. Nemlig en 37 timers arbejdsuge med normale varslingsbestemmelser, regler for merarbejde og fuld ledelsesret til skolelederen til at fordele arbejdet. Vi har imødekommet KLs ønsker. Mange kommuner er tilfredse med den nuværende model – de skal naturligvis have mulighed for at beslutte, om de vil bruge en evt. ny aftale eller fortsætte på den nuværende, siger Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening og fortsætter:

– I Danmarks Lærerforening har vi fra starten af forhandlingerne forsøgt alle muligheder for at nå en aftale. Vi har foreslået en udvikling af den nuværende aftale i forhold til tilstedeværelse, ledelse og nye aktiviteter. Vi har foreslået en aftale, hvor lærerne underviser 25 klokketimer om ugen i sammenhængende forløb. Vi har foreslået en aftale, så lærere og skolepædagoger får samme regler i forhold til undervisning og andre aktiviteter. Og vi har foreslået en parallel aftale til den aftale, KL har indgået med BUPL vedrørende skolepædagogerne, så arbejdstidsreglerne forhandles, når folkeskolereformen er kendt. KLs krav har været ultimative, og de har afvist alle andre forslag, siger Anders Bondo Christensen.

Lærerformanden afviser, at en konflikt på folkeskoleområdet er uundgåelig:

– Vi har nu helt imødekommet KLs ønske om fuld ledelsesret og arbejdstidsregler som alle andre ansatte. Det er derfor helt uforståeligt, hvis KL ikke er parat til at indgå en aftale og dermed afblæse deres lockoutvarsel.

– Jeg håber meget, at vi kan nå en aftale, som forhindrer, at folkeskolen bliver kastet ud i kaotiske tilstande. Min frygt handler ikke alene om de elever, der risikerer at blive ramt af en konflikt til april, men også om skolens hverdag på længere sigt. En konflikt efterfulgt af arbejdstidsbestemmelser, der ikke har lærernes opbakning, vil have langvarige negative konsekvenser. Det må være muligt at finde en aftale, siger Anders Bondo Christensen.

Forhandlingerne tilsyneladende genoptaget
Kort tid efter sammenbruddet fredag aften, blev Anders Bondo Christensen under et interview med TV2 News kaldt tilbage til forligsinstitutionen af KLs forhandlingsleder Michael Ziegler, hvorefter han gik op for at forhandle på grundlag af lærernes nye forhandlingsudkast.

Senest opdateret kl. 21.33

1 thought on “Forhandlingerne mellem lærerne og KL er brudt sammen – og genoptaget

  1. Sidste nyt : Forhandling /diskussion for åben skærm.
    Forhandlinger mellem arbejdsgivere og arbejdstagere foregår normalt for lukkede døre , men i aften var der helt enestående forhandlinger for åben skærm på bl.a. TV2 News. Man så lærenes formand Anders Bondo Christensen lade sig interviewe , efter forhandlingerne
    tilsyneladende var brudt sammen, og pludselig kommer Kl’s forhandler Michael Ziegler ned og siger at han synes Anders Bondo skulle gå med op igen til forligskvinden Mette Christensen for at genoptage forhandlingerne. Årsagen til denne ko-vending skulle være en E-mail som Anders Bondo Chr. havde sendt til modparten 2 min .efter forhandlingernes sammen brud. Opdateres her på Holbaekonline.dk eller du kan også stille ind på Tv2 News

Comments are closed.