Web-TV: Bekymring over jorddeponering i Marup

Jord fra udvidelsen af Nordvestbanen bliver deponeret i Marup. Foto: Jesper von Staffeldt.


Formand for Klima og Miljøudvalget John Harpøth udtrykker bekymring for området omkring den lille landsby Marup i Elverdammen, hvor en landmand i øjeblikket er ved at udjævne bakker og dale.

Jorden kommer fra Bane Danmarks arbejde med at udvide Nordvestbanen, og den bliver bragt til landmandens jord i tunge lastbiler, der kører i pendulfart frem og tilbage.

Holbæk Kommune gav landmanden tilladelse til, at regulære med 0,5 meter jord. Men Danmarks Naturfredningsforening klagede over kommunens afgørelse til Natur og Miljø Klagenævnet. Det resulterede i, at landmanden fik medhold og derudover lov til at tilføre mere jord, en kommunen havde givet lovet til.

John Harpøth mener, at den meget jord, som landmanden er igang med at fylde på sine marker, ødelægger landskabet, når dale og bakker bliver jævnet ud. Desuden mener John Harpøth, at den voldsomme trafik af lastbiler generer beboerne i Marup og ødelægger vejene i området. Veje som Holbæk Kommune har ansvaret for er i orden.

John Harpøth anerkender, at landmanden har ret til at regulere sine jorder, hvilket Holbæk Kommune ikke kan gøre noget ved.

Holbaekonline.dk har talt med John Harpøth om hans bekymring.

Denne artikel er publiceret den 19. marts 2013 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply