28. maj 2024

Klamme toiletter og beskidte gulve – det er hvad kontrollen fandt i et af kommunens genoptræningscenter.

Ifølge det notat, som politikerne i Holbæk Byråd har fået udleveret om Forenede Service A/S’ rengøringskvalitet, så fandt kommunens egne rengøringskoordinatorer flere punkter hvor der ikke var gjort rent.

Blandt andet var både hjemmeplejens og brugernes toiletter meget beskidte, det samme var gulve i omklædningsrum.

Det viste sig også, at gulvene i både køkken og kantine var meget beskidte og med bl.a. synlige gamle kaffepletter bag skraldespande. Ifølge notatet var bordene heller ikke blevet tørret af, hvilket også var tilfældet med andre overflader.

Indgangspartiet og gang arealer var ikke støvsuget og vasket og kommunens rengøringskoordinatorer konstaterer at ‘måske gulvet i gangpartiet burde behandles med plejemiddel’.

Tema: Kvalitetskontrol afslører: Forenede Service A/S kan ikke gøre ordentligt rent