30. maj 2024

Da kommunens rengøringskoordinatorer var på besøg i nogle af kommunens børnehuse var der ikke ligefrem skinnende rent.

I børnehuset Tusindfryd i Tuse blev der fundet skidt bag dørene, ligesom gulvene generelt, kanter og hjørner ikke var gjort tilstrækkelig rene.

Rengøringskoordinatorerne fandt også at der var manglende rengøring af vandrette flader og vindueskarme og på toiletterne manglede der at blive gjort rent ved afløbsriste, rørene omkring vaskene, ligesom papirholdere og sæbeautomater ikke blev tørret af.

Rengøringen i Troldehøjen i Jyderup har fået betegnelsen ‘meget flot’ i notatet. Men alligevel kun til karakteren 4 ud af 5 med en kommentar om manglende rengøring af ‘internt glas og håndtag’.

I Slotsparkens Børnegård på Vandtårnsvej i Holbæk har Forenede Service A/S tilsyneladende oppet sig i forhold til tidligere. For i notatet til byrådspolitikerne står der ‘Generelt bedre end den har været tidligere’.

Alligevel er det ikke godt nok, for kommunens egne rengøringskoordinatorer finder flere ting, som er manglefuldt rengjort ‘badeværelser skal stadig forbedres med fliser, toilettet, håndvaske og gulvriste. Gulvene kanter og hjørner samt panelerne i hele institutionen.’ står der i notatet.

Dansk Rådgivningsservice har også været forbi for at tjekke Forenede Service’ rengøringsniveau i flere af kommunens institutioner. Af notatet til politikerne fremgår der ikke nogen bemærkninger til rengøringen, men i stedet er der en karakter på en skala fra 1-5. Hvor 1 er ‘Uacceptabelt’ med ‘mange grove/væsentlige fejl eller mangler’ og 5 er ‘Meget tilfredsstillende’ med ‘ingen fejl eller mangler’. Som det fremgår af listen herunder (karakteren er angivet i parantes), så opnåede ingen af stederne at være fejlfri.

Spirrekassen (3)
Stjerne huset (3)
Dagplejen Regstrup (3)
Ågerup skole & børnehave (2)
Vipperød Børnegård (4)
Børnehuset Firkløveren (4)
Stenstrup Børnegård (3)
St. Merløse Huset børnehave (3)
Tølløse troldehytten (4)
Kernehuset (4)
Solgården (3)

Tema: Kvalitetskontrol afslører: Forenede Service A/S kan ikke gøre ordentligt rent