20. juli 2024

Det væltede ind med klager over manglende rengøring, efter kommunen udliciterede rengøringsområdet til Forenede Service A/S. Grafik: Rolf Larsen.

Et notat som politikerne i Holbæk Byråd har fået udleveret viser, at Forenede Service A/S har svært ved at gøre ordentligt rent. Grafik: Rolf Larsen.
En kvalitetskontrol af rengøringen viser, at Forenede Service har svært ved at gøre rent, kun på to steder ud af 28 var der ingen ‘fejl eller mangler’ ved rengøringen.

Der har været store problemer med at få Forenede Service A/S til at gøre ordentligt rent på kommunens institutioner siden virksomheden overtog rengøringen. Og det har ført til flere møder – også på direktionsniveau, hvor Forenede Service A/S har udtryk ‘stor vilje til at rette op på de fejl og mangler’. Alligevel viser en kvalitetskontrol, at Forenede Service A/S stadig ikke har styr på rengøringen.

Kvalitetskontrollen blev lavet på 28 af de 110 enheder som Forenede Service gør rent på og den viser store problemer med rengøringen.

Kontrollen blev foretaget i december og januar af Dansk Servicerådgivning og kommunens egen rengøringskoordinatorer.

På 9 af de steder, som er blevet kontrolleret var rengøringen ‘Utilfredsstillende’ med ‘mange fejl eller mangler i forhold til det i kontrakten aftalte niveau heraf nogle grove/væsentlige fejl eller mangler’

Det drejer sig om Nr. Jernløse skole, Ågerup skole & børnehave, Vipperødskole & SFO, Vej & Park Tølløse, Tølløse Skole, Karensminde, Genoptræningscentret, Tusindfryd, Udby Skole.

På ni andre steder var rengøringen ‘mindre tilfredsstillende’ men dog på et ‘rimeligt niveau som kræver handling i forhold til aftalt niveau’.

Otte steder var rengøringen ’tilfredsstillende’ med ‘få fejl eller mangler’ og var ‘gennemsnitligt på det konstaterede niveau på det i kontrakten aftalte niveau’ men dog ‘med enkeltstående svigt’

Kun to steder var rengøringen ‘Meget tilfredsstillende’ med ‘ingen fejl eller mangler’. Det var i Mariendal og Skovhuset.

Forenede skal passe de ældre
Et flertal i byrådet bestående af V, SF, DF, C, B og LA vedtog på det seneste byrådsmøde, at et andet selskab i Forenede koncernen, nemlig Forenede Care fremover skal stå for driften af Kastanjely, der er ét af i alt 10 plejecentre i Holbæk Kommune, og samtidig får firmaet ansvaret for det ene af kommunens tre hjemmeplejeområder. Sammenlagt forventer Holbæk Kommune en økonomisk gevinst på op mod fem millioner kroner årligt ved udbuddet.

Socialdemokraterne stemte imod at lade Forenede Care overtage ansvaret for pasningen af de ældre medborgere.

Tema: Kvalitetskontrol afslører: Forenede Service A/S kan ikke gøre ordentligt rent

7 thoughts on “Forenede Service A/S gør ikke ordentligt rent

  1. Rengøringspersonale skal ansættes fast til hver enkelt statslig eller kommunal afdeling, lige som før verden gik af lave. Dengang var der sgu næsten aldrig problemer med kvaliteten i forhold til i dag.

  2. Den er sku helt væk for holbæk kommune har selv gjort rent på stestrup skole vi var seks damer til skolen så var der to til børnehaven og klub nu er de to om det hele med samme antal timer de to stakkler løber sig sku ihjel det kan sku ikke være rigtig så bak de stakkels piger op og det gælder hele vejen rundt gad vide hvordan der ser ud på borgmester kontoret

  3. Man kan undre sig –over at kommunen vil være det bekendt — hvor er egenkontrollen henne på hygiejnen —

  4. Det er ikke sådan at de søde og dygtige rengøringsfolk ikke gør ordentligt rent…der er bare sparet så meget på mandskabet, så de ikke er en reel chance for nat gøre et tilfredsstillende stykke arbejde. Det er noget svineri er det…altså at rengøringspersonaltet skal udsættes for det……………jeg har også ladet mig fortælle, at de udover at være færre personaler- også får mindre i løn end før. Jeg synes det er uartigt…og hvem kæmper deres sag? for mig er det lidt usynligt. Kom dog på banen politikere….common sence….! fagforeninger osv.. Jeg arbejder på en kommuneskole i Holbæk kommune…alene her er der sparet 4 mennesker væk..og hvad tror I så lige man kan få for det så- nogle trætte og slidte medarbejdere, som føler at de aldrig kan gøre deres arbejde godt noik…for det kan aldrig gøres i bund over hele linien…der er daglige til og fravalg…? jeg kan blive så harrm….især fordi det både har store menneskelige omkostninger og ikke mindst…at om ikke lang tid, vil stederne (stedet) fremså så slidt og beskidt, at det sikkert kan tiltrække hærværk.. Arbejdstilsynet skulle tilkaldes…osv. Desuden skulole der kigges på det psykiske arbejdsmiljø……Og så begynder det at blive dyrt er jeg sikker på.

  5. Det burde være logik for burhøns! Desværre kan SF og de borgerlige i Holbæk byråd ikke se det. Man kan naturligvis ikke spare 17 – 18 millioner kroner på en rengøringsopgave – og forvente uændret rengøringsstandard.

Comments are closed.