22. maj 2024

Vor medarbejder på Holbaekonline.dk kunne aldrig personligt forestille sig at være frivillig mentor. Hvorfor skulle man arbejde gratis, når kommunen vil have forhåbentlig kvalificeret arbejde, spørger han i denne klumme.

Vor medarbejder på Holbaekonline.dk kunne aldrig personligt forestille sig at være frivillig mentor. Hvorfor skulle man arbejde gratis, når kommunen vil have forhåbentlig kvalificeret arbejde, spørger han i denne klumme.

‘Frivillige skriver under på kontrakt med kommunen’ -sådan kunne man læse på Holbaekonline.dk mandag. Især kommentaren nedenunder artiklen fangede min opmærksomhed.

Min nabo her på Orø er tidligere overfartsleder på Holbækfærgen, og er nu gået på pension. Men han springer til med øjebliks varsel, når der indtræder sygdom o. lign. men selvfølgelig mod betaling. Undertegnede er tidligere lærer (og journalist) og har hovedsageligt arbejdet med store elever, og samarbejdet med tekniske skoler og gymnasier. Jeg ville være et oplagt emne som mentor, men kunne aldrig drømme om at gøre det uden en form for betaling. Man kunne måske være en smule vulgær og sige ligesom en gammel luder: “Uden penge gør det ondt”. Jeg har da efter jeg er gået på pension, sprunget ind som vikar, endda helt op til et år som fysiklærer, men selvfølgelig mod betaling.

Men når vi nu er ved frivillighedsprincippet, så kunne vores politikere jo gå foran med et godt eksempel, men det sker næppe. Derfor glæder det mig, at så få har meldt sig som frivillige mentorer, fornuften hersker trods alt, også i Nordvestsjælland.

Men også set fra de unge mennesker som har brug for en hjælpende hånd, synes jeg der er brug for professionel støtte. Tænk hvis det unge menneske har fået et godt og tillidsfuldt forhold til en mentor, og så denne pludselig stopper, fordi han/hun lige vil en måned til Thailand. Frivillighedsprincippet er ok, når det gælder spejderkorps, træning af unge til fodbold osv., men ikke til en så seriøs opgave som mentor. I stedet for frivillige kunne man på deltid ansætte et par professionele mentorer, og pengene hertil kunne man f.eks. finde på prestigeprokejtor som Holbæk Arena. Hvis vi sagde f.eks. 25 mentorer á 50000 kr/året så ville prisen være 1.25 mill. kroner. Et overkommeligt beløb. Til gengæld kunne man så også forlange
noget af disse mentorer.

Klummen er udtryk for forfatterens holdning, og er ikke nødvendigvis Holbaekonline.dk’s holdning. Har du lyst til at skrive en klumme? – så skriv til info@holbaekonline.dk.

4 thoughts on “Jespers frivillighedsklumme

 1. Tolkning af nedenstående, sker for egen regning… det her er blot mine tanker bag ovenstående.

  – Nogen vil gerne dele ud af deres viden og erfaring, kvit og frit, fordi det glæder dem og hjælper andre.
  – Nogle vil dele ud af deres viden og erfaring, for en mindre honorering, fordi de føler det er det værd.
  – Nogle vil dele ud af deres viden og erfaring, mod betaling, fordi de syntes det er deres ret.

  Vi er alle forskellige, at kalde det ene fornuftigt frem for andet, afhænger vel af hvilken “gruppe” man hører til. Men det er korrekt efter min opfattelse, at hvis man betaler for en ydelse, kan man kræve noget for det – krav kan ikke på samme måde stilles, når det er over for en som gør det gratis… det kender vi nok alle sammen fra en håndværker vi har betalt mod det at en ven hjælper os når vi lige har brug for det.

  Men hvordan sikrer man sig at de frivillige “lægger hjerte og sjæl i det” hele forløbet igennem – det kan man nok ikke, så her må tillid komme på banen… at man har tillid til at den der hjælper (frivilligt) gør det de kan. så længe de kan.
  Og skulle det ikke fungere en dag, må man finde en anden (det samme gælder jo også på en arbejdsplads). Skulle der være ferie på programmet, så kan man nok også overleve det, og måske introducere en “vikar” (anden mentor) som støtte mens man er væk (det samme gælder jo også på en arbejdsplads).

  Om man er til det ene eller det andet, glæder det mig at der er nogen der har valgt at tilslutte sig mentorordningen, frivilligt. Jeg håber andre kommer til, som har tiden og overskuddet til det. Så kan kommunen glæde sig og klappe i hænderne over at de spare nogle penge, og forhåbentligt bruge dem på noget fornuftigt!

  – hvad fornuftigt så er, det må stå for egen regning, men for mit vedkommende, gerne noget langsigtet der kan bringe turister og besøgende til, som kan bo i området når de er på ferie, opleve noget, og bruge en masse penge mens de alligevel er her – helst så mange så forretningerne må udvide med mere personale (arbejdspladser) og iværksættere har mulighed og grundlag for at åbne nye forretninger, med plads til en medarbejder eller to (arbejdspladser), som så igen kan udvide (arbejdspladser).

 2. Redaktionen har modtaget:

  At være frivillig er for nogen en gave og meget givtigt. Hvis Jesper von Staffeldt ikke føler sig kaldet til det at være frivillig, ja så skal han ikke gøre det for så kommer der ikke noget godt ud af det.
  Hvis naboen springer til og hjælper ved sygdom eller lignende på færgen, ja så er det en erstatning for en kollega, og er ikke et frivilligt arbejde, det kræver vel også en uddannelse at føre en færge.

  Det er ærgerligt at ikke alle endnu har forstået at det har været vigtigt for byrådet og dermed også Venstres gruppe, at pointere at det ikke er en spare øvelse at have en frivillighedsstrategi. Vi tror ærligtalt heller ikke vores medarbejdere havde været så positive overfor frivillighed, hvis det havde været tilfældet.

  Den overordnede ide med frivillighedsstrategien er at kunne give borgerne supplering til det som der tilbydes kommunalt.
  Der skal være, og er en grænse mellem lønnet og frivilligt arbejde, den frivillige skal ikke ind og overtage et job, ej heller indgå i normeringen.

  8 har meldt sig som mentorer, og vi er lige begyndt, det er da fantastisk.
  Hvad er en succes?
  Er det når der melder sig 100 eller når der melder sig 8? For os er det vigtigt at det er ildsjæle og det er der ingen tvivl om at de borgere som har meldt sig er.
  Det er rigtigt meget værd for den der får et ekstra puf i ryggen, på den gode måde, det kan en engageret mentor medvirke til.
  Det betyder ikke, at der ændres i hvad der er lovpligtigt og som der er krav om, det skal selvfølgelig stadig opfyldes.
  Hvis man melder sig som frivillig er der ingen løn heller ikke hvis man melder sig som frivillig mentor, det gør bestemt ikke mentoren dårligere eller den borger der får tilbudt en mentor dårligere stillet.

  Vi er glade for, at ikke alle har samme holdning som Jesper Staffeldt. Tænk på hvor mange der ville blive svigtet, hvis alle dem der arbejder i de frivillige foreninger inden for hele det sociale område alle sagde nej, eller skulle have løn for det flotte arbejde de udføre. Opgaver som ikke ville blive udført hvis ikke de frivillige var der.
  Her tænker vi blandt andet på foreninger som Røde Kors, Home-Start, Medusa, pensionistforeninger, patientforeninger, frivillige på ældrecentrene og ikke mindst alle vore idrætsklubber, og mange mange flere.
  Det at yde en indsats overfor sine medmennesker er faktisk meget berigede for en selv.

  Vi er rigtig glade for, at vores medarbejdere har taget godt imod dette nye tiltag med frivillighed på alle velfærdsområder. Der har været et godt samarbejde med de to følgegrupper, en fra de frivillige foreningers side og en fra medarbejder side.
  Vi vil opfordre til, at man går ind på kommunens hjemmeside hvor der er en Frivillighedsportal, her kan man finde mange nyttige oplysninger.

  Pernille Kruse
  Gruppeformand Venstre
  Medlem af kultur- og fritidsudvalget
  Peter Sørensen
  Medlem af voksenudvalget (V)

 3. Redaktionen har modtaget:

  Den overordnede ide med frivillighedsprincippet, som alle partier i byrådet støtter, er at kunne leve mere til borgerne end den professionelle indsats. Frivillighed skal aldrig erstatte den professionelle drift, men være et supplement, som hele tiden skal godkendes og understøttes af kommunens medarbejde.

  Grænserne går netop der, hvor den frivillige indsats aldrig erstatter den professionelle, men hvor den supplerer.

  Afløsere eller vikarer er en del af det professionelle team, og disse skal ikke erstattes af frivillige. Så hvis du eller din nabo er tilknyttet en professionel opgave, så skal den ikke erstattes med frivillig arbejdskraft. Det gælder skolen som færgen.

  M.h.t. Frivillige mentorer til unge mennesker er det et eksempel på en ekstra indsats, der kan ydes ovenpå den professionelle, hvis der vel at mærke melder sig tilstrækkeligt velegnede mentorer til en sådan indsats. Hvis der ikke kan skaffes frivillige, ja så bortfalder den ekstra indsats, men det ændrer ikke på, at kommunen naturligvis løfter den lovbundne opgave indenfor uddannelse og beskæftigelse. Men kan vi gøre mere med frivillige, så er det en fordel for alle parter. Jeg har ikke et konkret måltal på frivillige for at vurdere om det er en succes eller en fiasko. Det er flot af de 8, at de har meldt sig, og jeg er sikker på, at i takt med, at vi skaber resultater med frivillighed og det udbredes, som vil flere melde sig med tiden.

  Frivillige skal ikke have løn, så er de jo ikke frivillige mere. Men vi støtter de frivillige med at gøre det let at være frivillig. Derfor har vi knyttet frivillighedskoordinatorer til projektet, så frivillige ikke skal bruge tiden på and opgaver end dem, som de har meldt sig til.

  M.h.t. situationen på arbejdsmarkedet, og bestræbelserne på at få folk i uddannelse og job ydes en fremragende indsats med virkemidler, som der er bevis for virker, af netop vores professionelle organisation i arbejdsmarkedscentret. Forudsætningen for at tænke din tanke om at sætte arbejdskraftreserven ind i stedet for frivillige er netop, at der ikke er en klar skillelinje mellem professionel arbejdskraft og frivillig arbejdskraft. Og så skal man huske, at forudsætningen for at skaffe Jobs til ledige er, at der skabes bedre rammevilkårene for erhvervslivet, så vi kan generobre den tabte konkurrencekraft, som det danske erhvervsliv er ramt af. Når det sker genskabes rigtige arbejdspladser.

  Venlig hilsen
  Kenny jensby (Liberal Alliance – red.)

 4. Redaktionen har modtaget:

  Der har altid været stor tilslutning blandt mennesker til at engargere sig i frivilligt arbejde.

  Den tidligere regering satte gang i debatten i 2010 og den nuværende regering følger op i efteråret2012

  Holbæk kommune starter arbejdet om frivillighed i efteråret 2011 og frivillighedseksperimentariets arbejde vedtages af hele byrådet i december 2012.

  Det er ikke en spare øvelse og det fremgår af MED udvalget skal have en central rolle og medbestemmelse om hvor og hvordan den frivillige kan supplere den faste medarbejder, så til spørgsmålet om eksempelvis afløsning på Orøfærgen kan men jo ikke tale om supplering men om at erstatte den faste medarbejder.

  Frivilligt arbejde er ikke lønnet.

  Til spørgsmålet om succes med 8 mentorer – hvis de personer, som de hjælper og vejleder, har haft glæde og udbytte af ordningen- ja så er det en succes og må ses som frivillighed/supplement til personer med behov for lidt ekstra hjælp.

  Byrådet vil evaluere på arbejdet omkring frivillighed. Naturligvis vil der opstå situationer som vi skal se nærmere på og lære af.

  Med venlig hilsen
  Jørgen Topsøe Jensen
  byrådsmedlem

Comments are closed.