12. juli 2024

Til nytår samler Holbæk Kommune sine 47 børnehuse i otte nye distrikter, som opkaldes efter skoledistriktet. De enkelte børnehuses navne bevares derimod uændret.

Tirsdag den 2. januar 2013 bliver forandringens dag for børn og voksne i Holbæk Kommunes dagtilbud. De 47 børnehuse er blevet fordelt i nye distrikter, der bliver opkaldt efter skoledistriktet.

Et eksempel: De lokale børnehuse i Gislinge, Kundby og Svinninge ligger i skoledistriktet Katrinedal og får derfor navnet Dagtilbudsdistrikt Katrinedal.

For dagtilbuddene er det ikke noget nyt at blive en del af et større distrikt. Siden 2008 har grænserne fulgt skoledistrikterne. De nye ændringer er for længst blevet meldt ud og kommer derfor ikke bag på forældre og personale.

Bedre overgang til skolen
– Vi styrker det i forvejen tætte samarbejde mellem skoler og dagtilbud, siger formand for Udvalget for børn, unge og familer Agnete Dreier, der også mener, at borgerne er glade for modellen, som hun mener har vist sig at være til gavn for børn, personale, pædagogik og trivsel.

– Når dagtilbudsdistrikterne følger de nye skoledistriktsgrænser, er det med til at give børnene en tryg overgang fra dagtilbud til folkeskole. Det passer godt sammen med vores børn- og ungepolitik, som bl.a. skal føre til, at flere af en ungdomsårgang tager en ungdomsuddannelse. Og den indsats begynder nu allerede i dagtilbuddet.

Nye distriksledere
De otte nye distriktsledere er blevet udnævnt. De har i mellemtiden fungeret som projektgruppe, men fra nytår vil hele organisationen være på plads.

Lederne har bl.a. haft travlt med at etablere de nye lederteams og sætte rammerne for det fremtidige personale- og forældresamarbejde. Desuden skal distriktets forskellige dagtilbud arbejde tættere sammen end tidligere.

Valg til forældrebestyrelser
I forbindelse med etableringen af de nye dagtilbudsdistrikter skal forældrene vælge medlemmerne til de fremtidige bestyrelser. Det vil ske på møder rundt om i de enkelte børnehuse.

Kommunen har også travlt med at forberede strukturændringen. Når distrikterne lægges sammen og får nye navne, har det en række praktiske konsekvenser for bl.a. de forskellige digitale systemer. Det gælder f.eks. økonomi- og lønsystemer, som skal passes ind til nye kontonumre og arbejdsgange. Også her er arbejdet godt i gang, og det ventes færdiggjort inden 1. januar.