Ingen regler for politikernes besøg på institutioner

Der bliver ikke indført regler for hvornår og hvordan politikere må besøge de kommunale institutioner.

Byrådet skulle på baggrund af et behov hos administrationen tage stilling til indførelse af retningslinjer for besøg på institutioner. Især op til kommunalvalg – og sådan et er der næste år – stiger antallet af ønsker om at besøge kommunens institutioner og derfor mente administrationen, at det var hensigtsmæssigt at en retningslinje vedtages i god tid inden næste valg til byrådet.

Sagen har været behandlet i Hovedudvalget i oktober måned og her gav medarbejdersiden udtryk for, at de ikke har stødt på problematikken, og at der derfor ikke var grundlag for at udarbejde retningslinjer.

Det blev også konklusionen i byrådet onsag aften, og derfor vedtog byrådspolitikerne, at der ikke indføres retningslinjer for politikernes besøg på de kommunale institutioner.

Denne artikel er publiceret den 7. december 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply