14. april 2024

Udvalget for Klima og Miljø har godkendt optagelsen af et lån på 9,22 millioner kroner til energiforbedringer i 2012.

Lånet skal blandt andet bruges til ændringer af varmesystemer, opsætning af solfangere, solceller og installering af jordvarme på institutioner og i administrationsbygninger i Holbæk Kommune.

– Vi har haft rigtig travlt med energiforbedringerne de seneste år. Men der er stadig masser af projekter at tage fat på, og derfor sætter vi ekstra tryk på arbejdet resten af året, siger formanden for Udvalget for Klima og Miljø, John Harpøth.

At den slags virker, vidner kommunens seneste CO2-regnskab om. Her havde Holbæk Kommune reduceret udledningen af CO2 med 638 tons mellem 2010 og 2011.

– Energiforbedringer er effektive, og det er meget motiverende at kunne aflæse resultaterne direkte i vores CO2 regnskab, siger John Harpøth.

Samtidig betyder den bedre udnyttelse af energien en besparelse i kroner og ører. I Holbæk Kommune forventer man at spare 1,15 millioner kroner om året på forbedringerne. Lånet udbetales over otte år, hvorefter besparelsen går i kommunekassen.

– Når vi foretager energiforbedringer er det godt for naturen og samtidig sender kommunen et signal til borgerne om, at det kan betale sig at tænke grønt. Men det er altså også en nødvendighed for at drive vores kommune økonomisk fornuftigt. De penge, vi sparer på energiforbedringerne, sikrer jo, at skattekronerne kan bruges til service i stedet for el, slutter John Harpøth.

Holbæk Kommune energirenoverede for 56 millioner kroner i 2011. I 2012 ligger investeringerne på omkring 80 millioner kroner.