20. maj 2024

Er vi alle i samme båd? Møde mellem politikere og orøborgere på Holbækfærgen i går lørdag. Foto: Lene Andersen.

Er vi alle i samme båd? Møde mellem politikere og orøborgere på Holbækfærgen i går lørdag. Foto: Lene Andersen.

I går lørdag havde Holbækfærgens venner indbudt til et møde for Orøborgere og politikere på Holbækfærgen.

Ca 20 orøborgere og 4 politikere havde taget imod tilbuddet. De 4 politikere var Signe Agerholm, Jørgen Topsøe Jensen og Ole Brocdorff fra socialemokratiet og John Harpøth fra Dansk Folkeparti.

Mødet skulle bl.a. sætte focus på bevarelsen af de sene færgeafgange i weekenden i vinterhalvåret. John Harpøth fra flertalgruppen deltog ikke så meget i debatten, for som han sagde, så var han mest med på en “lytter”.

Ole Brockdorff pointerede, at der var økonomisk plads til at bevare disse afgange, da færgen havde indsejlet ca 350000 kr mere end budgetteret. Desuden sagde Ole Brockdorff, at da samtlige partier indgik budgetforliget for 2012 havde man i budgettet for færgedriften kun talt om udgifter til den daglige vedligeholdelse, mens færgekontaktudvalget for nylig i et brev har fået at vide, at hvis man skulle finde penge tril at bevare de nævnte afgange, også skulle tage højde for en opsparing til nye motorer.

Henrik Persson, som bor på Orø, havde indsamlet data fra 16 kommuner, som også ligesom Holbæk har øer med dertil hørende færgedrift. Af disse data fremgår det, at Holbæk kommune får det 3. højeste ø-statstilskud, men at det er Holbæk kommune som har den laveste udgift pr ø-boer til bl.a. færgedrift nemlig 5559 kr. Kigger man på Holbæk kommune som helhed er udgiften til ø-drift pr. indbygger den 4. laveste nemlig 71 kr. Tallene er fra 2010.

Netto er kommunens nettoudgifter til ø-drift ( heri indregnet billetindtægter) derefter tilskud fra staten. Klik på billedet for at se det i stor størrelse.