6. december 2023

I mandags vedtog et flertal i byrådet at sælge en 9200 kvm grund på havnen i Holbæk til 84 friplejeboliger. Den beslutning kalder det socialdemokratiske byrådsmedlem, Steen Klink, for “en forhastet og uigennemtænkt beslutning”.

Socialdemokraterne stemte imod på salget på byrådsmødet, og det gjorde man af flere grunde.

Den første fordi, man mener at salget af grunden betyder, at dette areal trækkes ud af en helhedsplan, som omfatter hele arealet fra Søbadet Venedig til Marinaen, og som skal udfærdiges til næste år. Der skal nu laves en lokalplan, der gælder for det solgte område, og her mener Steen Klink at kommunen nærmest har forpligtet sig til at udfærdige lokalplanen helt efter købers anvisninger.

Dårligt købmandsskab
Heller ikke økonomien i salget, er man tilfreds med hos Socialdemokraterne.

Grunden er solgt for 20,8 millioner kroner og det mener Steen Klink, kun i bedste fald kan dække de udgifter, som Holbæk kommune er forpligtiget til. Det drejer sig bl.a. om oprensning af grunden som er anslået til at koste 15 millioner kroner. Dertil kommer der udgifter til veje, fortove, havnepromenade m.v, som ifølge Steen Klink beløber sig til ikke under 5 mill. kr. Desuden betyder salget, at kommunen mister en årlig lejeindtægt på mere end 200.000 kroner.

– Det ligner rigtig dårligt købmandsskab, mener Steen Klink.

Steen Klink stiller sig også afventende omkring udsigten til nye arbejdspladser i forbindelse med de kommende plejeboliger:

– Vores borgmester Søren Kjærsgaard, Venstre, synes svært glad ved udsigten til at få over 100 nye arbejdspladser. Det kan da også umiddelbart lyde besnærende. Men jeg går ud fra, at de kommende beboere allerede nu bliver passet og plejet af gode arbejdshænder. Så det eneste, der reelt sker er, at man flytter rundt på eksisterende arbejdspladser.

Ideologi også en faktor
Steen Klink peger til sidst på, at Socialdemokraterne mener, at opgaven med at bygge plejeboliger til svage ældre og eller handicappede – fint kan løses i det offentlige regi.

Læs også: Kommunen sælger havnegrund til plejeboliger