25. februar 2024

Socialdemokraterne ville hellere bruge pengene på daginstitutioner, folkeskolerne og hjemmeplejen end på Holbæk Arena. Det fortæller socialdemokraternes gruppeformand Sine Agerholm.

Socialdemokraterne havde fremsat et ændringsforslag med tillægsforslag til budget 2013 til behandling på byrådsmødet i aftes.

Men et flertal af byrådet bestående af de borgerlige partier + SF og løsgængeren Jens Munch-Steensgaard, vedtog deres egen budgetaftale.

De to budgetforslag, som byrådet i går skule tage stilling til, lagde lige mange penge i kassen i de kritiske år fra 2013 til 2015.

– Forskellen er bare, at vi har valgt i langt højere grad at prioritere kvaliteten i kerneydelserne – i vores daginstitutioner, i folkeskolerne og i hjemmeplejen. Det borgerlige mindretal og SF har der imod valgt at afsætte millioner til Holbæk Arena og til at fremrykke renoveringen af skolebygningerne i Jernløse nogle få måneder, siger Signe Agerholm og fortsætter:

– Vi mener også, at Holbæk Arena vil være en stor gevinst for hele Holbæk Kommune, og vi bakker stadig op om projektet. Men udgangspunktet har været, at de kommunale kroner til projektet skulle skaffes ved salg af de arealer, der bliver til overs, når de eksisterende idrætsfaciliteter kan nedlægges. Og skal der rejses flere skattekroner, så mener vi, at det må ske, når økonomien er rettet op, og der bliver råd til nye investeringer, som ikke går ud over serviceniveauet andre steder i kommunen.

– Vi tror også, at både elever, forældre og lærere i Jernløse kan leve med de eksisterende lokaler et halvt år længere, end forslaget lægger op til, hvis de kan se, at pengene i stedet for kan bruges til et kvalitetsløft i hverdagen – både nu og i fremtiden, siger Sine Agerholm.

– Det er udtryk for nogle klare politiske valg, som skatteborgerne kan forholde sig til, når de overvejer med sig selv, hvordan de synes, skattekronerne skal prioriteres, slutter Sine Agerholm.