14. juni 2024

I politik for voksne med særlige behov formulerer Holbæk Byråd et nyt menneskesyn. Hovedfilosofien er, at de kommunale medarbejdere skal sætte borgeren i centrum og yde ’hjælp til selvhjælp’.

I maj vedtog Holbæk Byråd Politik for voksne med særlige behov. Det blev en bred politik, der både indbefatter fysisk handicappede, udviklingshæmmede, sindslidende, voksne med særlige behov for specialundervisning, hjemløse og voksne med alkohol- eller stofmisbrug.

Politikken hviler på et menneskesyn, som alle voksne med særlige behov vil blive mødt med, når de er i kontakt med kommunen. Inden for socialpsykiatrien har man længe arbejdet med det menneskesyn, som med politikken er blevet udfoldet på hele området.

Der har siden 2010 været gode erfaringer med pilotprojektet Akut Team inden for socialpsykiatrien, der netop indirekte gør brug af menneskesynet fra Politik for voksne med særlige behov.

– Vi arbejder allerede med konceptet ’hjælp til selvhjælp’ i forebyggelse inden for socialpsykiatrien. Det døgnbemandede Akut Team har med stort held hjulpet en masse borgere i svære livsfaser, ud fra netop konceptet om at hjælpe hurtigt og fokusere hjælpen på den enkeltes ressourcer, forklarer socialchef Jan Christensen.

Holbæk Kommune har i næsten to år været pilotkommune for et akuttilbud inden for socialpsykiatrien. Akut Team består af faglige rådgivere, der døgnet rundt står klar til at støtte psykisk sårbare borgere, der af forskellige årsager har svært ved at håndtere deres livssituation. De kan få anonym støtte og vejledning over telefonen, og hvis det er nødvendigt, kan teamet tilbyde personlige møder enten i kommunens lokaler eller hos borgeren selv.

Menneskesynet har positiv effekt
Socialchef Jan Christensen er meget positiv over for akuttilbuddet, der flittigt bruges af borgere med svære livskriser. Akut Team forebygger, så færre får behov for langvarig kommunal støtte, fordi ordningen giver kommunens borgere mulighed for at modtage akut hjælp, når det virkelig brænder på.

– Det er et fantastisk godt tilbud, som tager udgangspunkt i den enkelte og sætter den enkelte i centrum, når der er akut behov for det. Det er godt med et uformelt tilbud, der når de borgere, der traditionelt er svære at nå, fordi de befinder sig i en svær livssituation, forklarer Jan Christensen.