12. juli 2024

De tre Nordvestsjællandske kommuner, Holbæk, Kalundborg og Odsherred vil med støtte fra Sundhedsstyrelsen påvirke unges holdning til og adfærd omkring rygning, alkohol og stoffer.

En tredjedel unge mellem 16 og 20 år har oplevet nedsat præstation i skole eller på arbejde som følge af druk. Mere end fire ud af ti unge har indtaget hash. Mens hver femte har prøvet andre euforiserende stoffer. Den adfærd skal nu ændres.

Det er ambitionen i det treårige tværkommunale projekt ”Ung uden Rus” mellem Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner, som Sundhedsstyrelsen via satspuljemidlerne har støttet med 3,1 mio. kr.

Ingen løftede pegefingre
Som vi allerede skrev i februar i år, så løber projekte fra 1. januar 2012 til 30. november 2014 og er etableret med fire nøglepersoner fra de tre kommuner. De fire koordinatorer har foreløbig været på rundtur til samtlige 13 ungdomsuddannelsesinstitutioner samt øvrige samarbejdspartnere i de tre kommuner.

Projektets opgave er at få udarbejdet rusmiddelpolitikker og handleplaner for hver enkelt uddannelsesinstitution samt redskaber til håndtering af unge med misbrugsproblemer

– Vi ønsker ikke at komme ikke med løftede pegefingre eller sure miner eller med krav om forbud. Tværtimod vil vi gerne medvirke til, at der bliver en dialog og refleksion mellem de unge selv om deres forhold til alkohol og stoffer, siger projektleder Helle Oldrup fra Holbæk Kommune.

Ung-til-ung
Et af initiativerne i projektet er et såkaldt forum-teater, hvor unge fra Stenhus Gymnasium som led i dramaundervisningen skal opføre et stykke med indlagte dilemmaer, der lægger op til debat og inddragelse. Det skal i efteråret turnere rundt på udvalgte ungdomsuddannelser, i første omgang som et pilotprojekt.

– Vi vil vægte ung-til-ung-dialogen og overvejer også at inddrage unge med erfaringer til at holde oplæg. Vi vil gerne have de unge til at forholde sig til det at være påvirket af stoffer, alkohol og rygning, til at kunne tage sig af hinanden og forholde sig til, hvorfor de indtager rusmidler og hvordan, de ser på sig selv som påvirkede. Vi kalder det for ”holdningspushere”, når unge kan være rollemodel for andre unge, siger koordinator Grethe Bertel fra Misbrugsteamet i Odsherreds Sundhedscenter.

Spørgeskema til alle unge
En spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige unge på de 13 uddannelsessteder om alkohol og stoffer skal give en profil af gruppen af unge 16-20-årige i Nordvestsjælland. Skemaet skal følges op med nye spørgsmål i slutningen af projektperioden i 2014 for at konstatere, om der er sket en forskel i de unges alkohol- og stofmisbrugsvaner.

Blandt projektets succeskriterier er, at alle ungdomsuddannelser får en rusmiddelpolitik og en handleplan samt skabt tydelige rammer og værdisæt, der understøtter en senere debutalder og reducerer indtag af alkohol og stoffer blandt unge. Desuden at 20 % færre unge drikker mere end højrisikogrænsen på 14 for kvinder og 21 for mænd, at færre prøver hash, og at flere unge kender til muligheder for at få hjælp mv.