Samarbejde skal få styr på unges forbrug af alkohol og stoffer

Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommuner iværksætter i samarbejde med ungdomsuddannelserne projekt ”Ung uden Rus”, som skal reducere forbruget af alkohol og stoffer hos de unge i alderen 16-20 år.

De tre kommuner har fået bevilliget penge fra Sundhedsstyrelsen til projekt ”Ung uden Rus”, hvor kommunerne i samarbejde med ungdomsuddannelserne vil søge at påvirke de unges adfærd i forhold til brug af rusmidler.
De tre kommuner udvikler dermed samarbejdet i forhold til de udfordringer, som er ens for de tre kommuner på sundhedsområdet.

I projektet er det afgørende at nøglepersoner i den unges dagligdag arbejder tæt sammen på tværs af organisationer, og at der udvikles handleplaner specielt til de unge. Derfor forventer Helle Oldrup Jensen, der er sundhedskonsulent i Holbæk Kommune, sig meget af samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne:

– Det er første gang , vi indgår i et forpligtende samarbejde med de lokale ungdomsuddannelser, og jeg forventer, at vi med denne koordinerede indsat kan sætte tidligt og målrettet ind over for unge, der kan være på vej ud i et misbrug.

Bred vifte af redskaber
I forbindelse med projektet bliver der udviklet og benyttet en række forskellige redskaber. Blandt andet et screeningsværktøj, som omfatter en række spørgsmål, der kan hjælpe til at identificere unge, som kan have problemer med rusmidler.

Projektet åbner desuden op for alternative og nytænkende formidlingsformer. Blandt andet vil teater og særligt tilrettelagte kampagner blive gennemført for at nå de unge og fange deres interesse. Og så skal der laves rusmiddelpolitikker på alle uddannelsesinstitutionerne.

Ung til ung
Unge der hjælper unge er desuden et vigtigt omdrejningspunkt i projektet. Derfor bliver der udvalgt såkaldte ”ung til ung-ambassadører”, som med erfaringer og værktøjer fra deres egen hverdag og situation, skal hjælpe deres kammerater i kampen mod rusmidler.

Fakta
Projektet løber fra 2012 til 2014 og evalueres løbende i perioden. Bevillingen til projektet hører under satspuljemidlerne fra Sundhedsstyrelsen. Puljen er et led i satspuljeaftale § 16.21.64 på sundhedsområdet 2011-2014, hvor der er afsat i alt 17. mio. kr. til arbejdet med unge, alkohol og stoffer.
Holbæk den 7. februar 2012

27 kommuner søgte om penge, og otte kommuner med tilsammen seks projekter har fået bevilget midler. Holbæk, Odsherred og Kalundborg kommune har fået bevilget 3.100.000 kr. til deres projekt.

Denne artikel er publiceret den 7. februar 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply