24. juni 2024

Holbæk Kommune har ansat to nye chefer, Christian de la Porte Simonsen og Marianne Stentebjerg. Foto: Holbæk Kommune.

Holbæk Kommune har ansat to nye chefer, Christian de la Porte Simonsen og Marianne Stentebjerg. Foto: Holbæk Kommune.

Når det nye skoleår starter 15. august, vil Holbæk Kommune byde velkommen til to nye chefer for områderne ”dagtilbud og læring” og ”skoler og uddannelse”.

– Vi har valgt at ansætte to nye chefer for det, vi kalder almene tilbud for børn og unge. Tidligere havde vi kun én chef for det samlede område. Vi opdeler ansvaret for at kunne gøre det endnu bedre for kommunens børn og unge, siger René Junker, direktør for børn, unge og familier i Holbæk Kommune. Ved at organisere os med en chef for hvert af de to hovedområder, får vi klarere linjer i organisationen.

Dagtilbud og læring
Christian de la Porte Simonsen er den nye chef for dagtilbud og læring. Han er 58 år og kommer fra en stilling som souschef i Center for Skoler og institutioner i Ballerup Kommune med ledelses- og budgetansvar for kommunens dagtilbud, fritids- og ungdomsklubber mv. Han har tidligere bl.a. har været daginstitutionschef, pædagogisk konsulent og faglig leder.

Den nye chef er oprindelig uddannet som pædagog. Han er også cand. pæd. i almen pædagogik fra Danmarks Pædagogiske Universitet og har en Master i Offentlig Ledelse fra Copenhagen Business School (CBS). Han er tillige formand for Uddannelsesudvalget for pædagoguddannelsen samt tilknyttede efter- og videreuddannelser ved VUC, hvor han har repræsenteret kommunerne i hovedstadsregionen.

I sit arbejde lægger Christian de la Porte Simonsen vægt på et fagligt helhedssyn på barnets trivsel og læring. Han ønsker at skabe et godt organisatorisk afsæt for en effektiv og sikker drift af de kommunale tilbud til børn og unge.

Skoler og uddannelse
Kommunen har også ansat sin nye chef for skoler og uddannelse, som også er en del af området almene tilbud for børn og unge. Marianne Stentebjerg er 47 år og har bl.a. været undervisningschef i Faxe Kommune. Her har hun haft ansvaret for og gennemført to vellykkede skolestrukturprocesser, der minder om den proces, som Holbæk Kommune netop er ved at gennemføre.

Marianne Stentebjerg har praktiske erfaringer som skoleleder i Korsør og Slagelse Kommuner, hvor hun også har erfaringer med nye skolestrukturer. Hun er oprindelig uddannet lærer fra Odense Lærerseminarium og har desuden speciallæreruddannelse fra Aalborg og er cand. pæd. fra Danmarks Pædagogiske Universitet med forvaltningsledelse som speciale. Dertil kommer en toårig uddannelse som coach.

I sit arbejde har Marianne Stentebjerg lagt vægt på at lede gennem andre ledere. Hun ønsker som ny chef for skoler og uddannelse i Holbæk Kommune at være garant for levere gennemarbejdede grundlag for de politiske beslutninger om at videreudvikle et godt skolevæsen.

Fokus på børn og unge
Administrationen har arbejdet intenst med at forberede den nye børne- og ungepolitik. Det har været en meget åben proces, som har involveret børn, unge, forældre, ansatte og ledere.

– Byrådet har netop sendt forslaget til børne- og ungepolitik i offentlig høring, så tidsmæssigt passer det godt, at vi også kan byde de to nye – fagligt set meget kompetente – chefer velkomne. Vi glæder os til at arbejde samme med dem om at løse de mange nye udfordringer på området, fastslår René Junker.