7. december 2023

Politikerne i Holbæk Byråd har i et år arbejdet med et forslag til ny børne- og ungepolitik. Nu bliver forslaget sendt i høring, så alle kan læse det og give udtryk for deres mening.

– Vores ledetråd er at gøre hverdagen bedre for alle børn. Det kan kommunen medvirke til ved at arbejde bedre på tværs af systemerne. På den måde kan vi yde rettidig indsats over for udsatte børn, unge og deres familier, siger formand for Udvalget for børn, Agnete Dreier og fortsætter:

– Vi må ikke være berøringsangste. Vi skal have mod til at tage den nødvendige samtale med forældrene til de børn, vi vil hjælpe. Og vi skal behandle det enkelte barn med værdighed og respekt. Det kan lyde banalt, men i bund og grund handler det om, at vi ikke overser børnenes behov og samtidig husker at inddrage forældrene.

– Flere af kommunens udfordringer kender vi jo allerede: Uddannelsesniveauet er for lavt og sundhedstilstanden er bekymrende. Desuden har vi store udgifter på børnespecialområdet, så det bliver et mål at bruge pengene bedre, siger Agnete Dreier.

Kommentarer er velkomne
Politikerne og administrationen har arbejdet intenst med den nye børne- og ungepolitik. Det har været vigtigt for politikerne at sikre en åben og inddragende proces og både børn, unge, forældre, medarbejdere og ledere har været involveret i processen.

– Forældrebestyrelser på tværs af hele området har været inddraget via bestyrelsesmøder med deltagelse af Udvalget for Børn, fortæller René Junker, der er direktør for området børn, unge og familier i Holbæk Kommune.

– Vi har holdt seminarer med deltagelse af forældre, medarbejdere, ledere og Udvalget for Børn. I uge 4 satte vi fokus på børnenes stemme og det gode børneliv, og i maj holdt vi et stormøde for ledere og medarbejdere på området, hvor cirka 90 personer deltog.

Den børne- og ungepolitik, som nu er sendt i høring, tager afsæt i Byrådets vision og kommunens forpligtelser i Serviceloven. Ambitionen er at skabe en samlet tilgang til arbejdet med børn og unges trivsel, læring og udvikling. Politikken definerer et samlet børnesyn og udstikker derefter fire udviklingsområder; Fælles ansvar og forpligtende fællesskaber, En sund og aktiv start på livet
Rettidig indsats og Styrkelse af fagligheden.

Når høringsfasen er slut, vil Byrådet bearbejde de indkomne høringssvar og vedtage Børne- og ungepolitikken endeligt i oktober 2012.