Foredrag om danske jøders oplevelser under 2. verdenskrig

Denne artikel er publiceret den 21. januar 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.


Folkeunvisersitetet afholder foredrag på Holbæk museum den 9. februar om de danske jøders oplevelser under 2. verdenskrig.

Det er museumsinspektør på Dansk Jødisk Museum Bjarke Følner, der holder foredrag.

Foredraget ser nærmere på de erindringskampe og historiefortolkninger, som har kendetegnet efterkrigstidens mindesmærker og den kollektive erindring omkring de danske jøders krigsoplevelser. I dag er flugten i oktober 1943 en verdensberømt begivenhed, men sådan har det ikke altid været. Foredraget giver indblik i de skiftende idealer og politiske behov, som har været med til at bestemme, hvilke mindesmærker, der er blevet rejst i efterkrigstiden – og hvornår.

Man kan tilmelde sig foredraget via Folkeuniversitetet i Holbæk senest den 26. januar 2012. Entré 100,- (medlemmer af Museumsforeningen 80,-).

Foredraget er det tredje i rækken af fire, der behandler forskellige aspekter af 2. Verdenskrig samt krigens konsekvenser. Fjerde foredrag foretages af journalist og debattør Georg Metz, som vil fundere over efterkrigstidens dannelse af en fælles ”danskhed” med rod i vores samlede krigserfaringer. Sidste foredrag vil foregå den 22. februar 2012.

Leave a Reply