30. maj 2024

Nu skal det være helt slut med at ryge i Holbæk Kommune. Model foto: Felix Leupold (CC-BY-2.0)

Selvom det ikke var tilladt, så røg medarbejdere indendørs på Skarridsøhjemmet viser rapport. Model foto: Felix Leupold (CC-BY-2.0)
Det er ikke tilladt at ryge indendørs i kommunens institutioner – alligevel røg medarbejdere cigaretter indenfor på Skarridsøhjemmet.

I Holbæk Kommune har man vedtaget en rygepolitik, som siger, at alle kommunale arbejdspladser og institutioner i kommunen er røgfri, og at der kun må ryges udendørs på lokalt aftalt sted – og fortrinsvis i allerede planlagte pauser.

MED-udvalget for Bo- og Servicecenter Holbæk har tilbage i 2009 vedtaget at “Det ertilladt at ryge i fortrinsvis planlagte pauser på bestemte udpegede steder udendør”.. “..Der skal for hver boenhed udfærdiges et regelsæt i forhold til sted og planlagte pauser…”

På Skarridsøhjemmet har man vedtaget, at rygning må ske i blå gruppe udenfor ved terrassedøren, i gul skal det ske udenfor ved køkkenet og i rød gruppe må man ryge udenfor ved skyllerummet. Et håndskrevet A4-ark med beslutningen er, ifølge KL’s rapport, sat op i grupperne med.

På trods af de klare regler og anvisninger, har medarbejdere røget indendørs i det, der jo i bund og grund er beboernes hjem. Det fremgår af rapporten fra Kommunernes Landsforening.

Skriftlig indskærpelse af reglerne
Da områdelederen på foranledning af Ekstra Bladets artikler – hvor det bl.a. fremgik, at de blev røget indendørs – spurgte sine medarbejdere om det var rigtigt, at nogle tilsidesatte rygereglerne og røg indendørs, bekræftede de det.

Det har ført til, at områdelederen har sendt en skriftlig indskærpelse af reglerne til medarbejderne, som har måttet kvittere for modtagelsen.

I brevet har områdelederen indskærpet, hvor der må ryges og meddelt, at hvis rygereglerne ikke overholdes, vil det få ansættelelsesretlige konsekvenser.

Se også: Alle artiklerne på Holbaekonline.dk om Skarridsøhjemmet