26. maj 2024

Socialminister Karen Hækkerup har orienteret Folketingets Socialudvalg om KL's rapport om Skarridsøhjemmet.

KL frikender Skarridsøhjemmet i rapport.
Efter tre måneder er Kommunernes Landsforening klar med sin rapport om Skarridsøhjemmet i Jyderup – og den frikender pure hjemmet for de anklager, som blev fremsat i Ekstra Bladet.

Kommunernes Landsforening (KL) har netop afleveret en 145 sider lang rapport vedr. omsorgsforholdene på bostedet Skarridsøhjemmet i Holbæk Kommune. Rapporten konkluderer, at der ikke var hold i Ekstra Bladets anklager; men at Skarridsøhjemmet tværtimod er et meget velfungerende bosted.

Baggrunden for KL’s undersøgelse er en række påstande om blandt andet omsorgssvigt samt dårlig ledelses- og medarbejderkultur, som Ekstra Bladet bragte i starten af august måned i år.

– Vores fokus har fra dag 1 været på de alvorlige påstande som blev rejst. Dem tog vi meget alvorligt, og dem handlede vi på, ved at iværksætte en omfattende uvildig undersøgelse af Skarridsøhjemmet, fastslår borgmester Søren Kjærsgaard og uddyber:

– Nu sidder vi så i bogstaveligste forstand med KL’s rapport i hånden. Og vi kan konstatere, at de tidligere fremsatte påstande om blandt andet omsorgssvigt ikke har hold i virkeligheden overhovedet. For ikke blot frikender rapporten Skarridsøhjemmet. Den konkluderer også, at bostedet er særdeles velfungerende, og at der tages godt hånd om beboerne der er udviklingshæmmede og har særlige og meget forskellige særlige behov. En konklusion helt i tråd med det lovpligtige tilsyn.

Slut på en hæslig periode
Ifølge borgmesteren er undersøgelsens resultat meget vigtigt. For det sætter et definitivt punktum for en hæslig periode for beboere, de pårørende og medarbejdere på Skarridsøhjemmet.

– De voldsomme anklager mod stedet har været ubegrundede. Men det ændrer jo desværre ikke ved, at alle med forbindelse til Skarridsøhjemmet har gennemlevet en meget vanskelig tid de sidste par måneder, understreger Søren Kjærsgaard og slutter:

– Derfor vil vi også fremadrettet bruge vores energi på, at få medarbejderne på stedet bragt tilbage på fode, så vi sikrer, at opgaverne også fremover løftes kvalificeret, og at beboere og pårørende fortsat kan være trygge ved stedet.

Pårørende, ansatte og ledelsen på Skarridsøhjemmet er i løbet af tirsagen blevet orienteret om rapporten.

Se også: Alle artiklerne på Holbaekonline.dk om Skarridsøhjemmet