Autenticitet og videreudvikling på Gl. Havn i Holbæk

Denne artikel er publiceret den 20. oktober 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Udvalget for Kultur og Fritid ventes på sit møde mandag den 24. oktober, at indstille til Holbæk Byråd at der træffes beslutning om to drifts- og benyttelsesaftaler i forhold til den fremtidige brug af beddinger og skibsværft på den Gl. Havn i Holbæk.

Aftalerne – der er gældende i ti år – indgås med henholdsvis Holbæk Gl. Havns Beddinger (HGHB) og Nordvestsjællands Produktionsskole (NVpro). Dermed indfris Holbæk Kommunes overordnede og visionære målsætning for området, hvilket betyder at nuværende brugere af havn og værft kan blive, samtidig med at der skabes rammer for nye undervisnings, kultur- og fritidsaktiviteter.

– Der er rigtigt mange interesser forbundet med havnen og skibsværftet. Derfor er jeg glad for, at vi efter længere tids drøftelser med interessenterne har indgået nogle gode aftaler. Aftaler der giver rig mulighed for tværgående synergi mellem kultur- og fritidsområdet, HGHB, NVpro og klatreklubben m.fl. i forhold til de fremtidige aktiviteter på havnen, forklarer Emrah Tuncer der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid.

Emrah Tuncer glæder sig samtidig over, at man fremadrettet får skabt en attraktion i bybilledet som kan være til glæde for såvel byens borgere som for turisterne.

Autentisk maritimt miljø
Også Henrik Bendixen, forstander på NVpro, glæder sig til at værftet sammen med havneområdet kan danne nogle spændende rammer for fremtidige aktiviteter på Holbæk havn, både i forhold til de daglige brugere, men også hvad angår større events.

De indgåede aftaler betyder også, at HGHB kan fortsætte beddingsdriften på Holbæk Havn.

– Dermed kan vi skabe et autentisk maritimt miljø; blandt andet med rigtigt gode forhold for træskibe. Og det vil helt sikkert være et spændende aktiv for havneområdet, understreger Merete Ettrup der er talsmand for HGHB samt Foreningen Forum for Gamle Havn i Holbæk.

Café for ungdommen og offentligheden
En anden positiv følge af aftalerne er, at den ungdomsklubcafé – som byrådet i slutningen af 2010 besluttede at etablere i den røde værftsbygning – nu bliver en realitet. I den sammenhæng vil NVpro forestå driften, mens Ungdomsområdet skal stå for det pædagogiske indhold. Caféen ventes at være klar til de unge mennesker henover foråret 2012. Men inden da arbejdes der på at etablere et midlertidigt tilbud til gavn for de unge. Og det glæder naturligvis Agnete Dreier, som er formand for Udvalget for Børn.

– Nu får de unge endelig nogle unikke rammer i Holbæk By der kan rumme fællesskab og aktiviteter. Der bliver aktivitet alle ugens hverdage fra tidligt om eftermiddagen til ud på aftenen; og værftet byder sig også til med weekend- og feriearrangementer. Jeg ved, at Ungdomsområdet og de medarbejdere, der står klar i startboksen, har glædet sig til opgaven gennem rigtig lang tid og synes, at det har været værd at vente på dette kvantespring for det forebyggende arbejde i de unges fritidsliv i Holbæk By, fastslår udvalgsformanden og uddyber:

– Ungdomsklubcaféen er som udgangspunkt et tilbud til alle kommunens unge mellem 13 og 18 år, men vil også komme til at række videre, når vi får hul på den ny hverdag. Udvalget for Børn har det rigtigt godt med, at Ungdomsområdet via dette initiativ kan være med til at skabe synergi i et af byens allermest centrale offentlige rum.

Udover ungdomsklubcaféen vil den røde værftsbygning blandt andet også byde på en café der er åben for offentligheden i et endnu ikke nærmere defineret omfang.

Klatreklubben fortrøstningsfuld
Også i Holbæk Klatreklub – der allerede i dag har til huse på Holbæk Skibsværft – hilser man fremtidsplanerne velkommen. Og det på trods af, at beslutningen vil betyde, at klubben må flytte fra sin nuværende placering i den ene værftshal til den grønne barak lige op af galleriet.

– Det er naturligvis hård kost, at vi midlertidigt skal flytte til mindre lokaler. Men omvendt har vi løbende haft en god dialog med Holbæk Kommune og NVpro der betyder, at vi også indgår i planerne på den lidt længere bane. Jeg er således overbevist om, at klatreklubben også på sigt vil kunne bidrage til en lang række aktiviteter – og til at gøre havneområdet til et spændende sted for brugere og besøgende, fastslår Jon Eriksen der er formand Holbæk Klatreklub.

Holbæk Byråd har tidligere afsat 1 mio. kroner til etablering af den nye ungdomsklubcafé. De øvrige midler til realisering af fremtidsplanerne søges allerede nu rejst af NVpro og HGHB via større fonde og andre tilskudsgivere. I takt med at økonomien falder på plads, vil de forskellige planer på havnen og værftet blive realiseret. Det er derfor på nuværende tidspunkt uvist, hvornår den samlede plan vil være ført ud i livet.

Leave a Reply