Åbent brev til borgmester Søren Kjærsgaard

Hanne Duelund fra Orø sender et åbent brev til borgmester Søren Kjærsgaard. Foto: Jesper von Staffeldt.

Holbaekonline.dk har modtaget et indlæg fra Hanne Duelund Larsen på Orø.

Kære Søren Kjærsgaard,

I det brev til mig af 10.10.11 på rykker på mine forespørgsler fra d. 21. september og tidligere vedr. Holbæk-Orø færgen meddeler du blot lakonisk, at du havde opfattet min henvendelse som en kommentar, til trods for at jeg havde stillet adskillige spørgsmål.

Det er jeg da ked af, idet mine skrivelser ganske tydeligt indeholdt flere væsentlige spørgsmål, bl.a. om kommunens ansattes manglende brug af vor kommunale færge.

Da du er disse menneskers chef, må jeg formode, at dine ledelsesmæssige behov er afstemt med personalets forventninger; ikke anderledes end det foregår i det private erhvervsliv.
Fra mine mange år som chef i det private erhvervsliv har jeg altid været meget opmærksom på, at personalets og mine forventninger til, hvordan vi f.eks. agerede i forhold til virksomhedens udgifter, altid var nøje afstemt.

Men det er måske anderledes at være folkevalgt chef end at være ansat til det ??

Ovennævnte kan du opfatte som mine kommentarer.

Så til det faktuelle:

Du skriver til mig, at jeg på Dialogmødet på Orø jo fik en fyldestgørende redegørelse fra Søren Christensen (medlem af KMU) om færgen (økonomien) og dens fremtid.

Ja, økonomien blev der redegjort for – fuldstændig identisk med de bemærkninger, som var indeholdt i budgetforliget til 2. behandling, og som jeg forstår det, blev vedtaget i går.

Men, fremtiden ?

Søren Christensen sagde på Dialogmødet: ”når nu budgettet er besluttet fra byrådets side, så bestemmer I selv på Orø – indenfor dette budgets rammer – hvilke afgange I skal have”.

Og da du så smukt omtaler Søren Christensens ord og redegørelse fra Dialogmødet, så må du også stå inde for indholdet af hans ord – ellers havde du vel korrigeret på mødet.

Og hvad betyder det så helt præcis: ”så bestemmer I selv på Orø” ??

I ”gamle dage” (og her taler vi bare om vinter/forår i indeværende år) tog kommunen de forslag, som man kom med fra Lokalforum omkring at ændre lørdage til søndagsafgange samt de forhøjede takster – og så puttede kommunen lidt ekstra på (vinterens nedlukning af langt over dobbelt så mange afgange, som vi tidligere har set i vinterhalvåret, nemlig på både lør-, søn- og helligdage, hvor vi tidligere havde haft nedlukninger om vinteren på lørdage) og gennemførte dette, til trods for, at medlemmerne fra Lokalforum protesterede imod disse nedlukninger i vinterhalvåret.

Dernæst oprettede I endelig et Færgeudvalg med kommissorium og alting – og så meddelte i dette færgeudvalg, at alt allerede var besluttet på basis af tidligere indmeldinger – men at Orø i en prøveperiode kunne beholde hverdagsafgangene.

Lige før en såkaldt evaluering af denne prøveperiode skulle gennemføres, nedlægger kommunen så det nyligt oprettede færgeudvalg.

Og nu står en af byrådets medlemmer og siger: ”Så bestemmer I selv på Orø”, og denne udtalelse accepterer du både på dialogmødet og roser ham senere i et brev til mig for hans udtalelser.

Virkeligheden er, at det lille nu lokale udvalg under Lokalforum, som kaldes Færgekontaktudvalget, nu overhovedet ingen indflydelse har på sejlplanen, fordi budgettet er skruet således sammen, der ifølge forvaltningen intet som helst kan lade sig gøre, grundet forordninger og regler.

Vi på Orø står altså med det resultat, at vi nu må sluge, at vi i de 5 vintermåneder ingen færgeafgange har efter 17.50 fra Holbæk på samtlige lør-, søn- og helligdage.

Så nu spørger jeg dig, kære borgmester, har din partifælle fra KMU Udvalget bare bildt os noget ind på Dialogmødet ?

Med venlig hilsen

Hanne Duelund Larsen
(adressen er redaktionen bekendt).

Denne artikel er publiceret den 14. oktober 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply