Er dit barn ulykkesforsikret?

Er dit barn forsikret hvis det kommer til skade i skolen? Arkiv foto: Damian Stawowy.

Skolerne er netop startet efter sommerferien og mange nye børn er kommet i skole. Men hvordan er det, hvis barnet kommer ud for en ulykke, mens det er i skole?

I 2009 opsagde Holbæk Kommune den kollektive ulykkesforsikring inklusive tandskader for skoler og institutioner med børn og unge op til 21 år.

Siden har det været forældrene selv, der skulle sørge for, at deres børn er forsikret mod hændelige uheld.

Ifølge brancheforeningen Forsikring og Pension ved mange forældre ikke, om deres børn er ordentligt forsikret, hvis de kommer ud for en ulykke i skolen, ungdomsklubben eller i en daginstitution.

Hver dag kommer børn alvorligt til skade, mens de er i skole. Hver tredje af dem har ikke en børneulykkesforsikring, vurderer Forsikringsoplysningen.

– Mange forældre tror, at deres børn er tilstrækkeligt forsikret gennem familieforsikringen. Men den dækker kun familiens indbo og de skader, som børnene laver på andre, siger konsulent Tenna Westergaard fra Forsikringsoplysningen, der derfor anbefaler forældrene at få undersøgt, om familiens nuværende forsikringer dækker i tilfælde af en ulykke. Eller om de skal købe en ulykkesforsikring til børnene.

– Man bør altid sørge for at have sine børn ordentligt forsikret. Selvom en alvorlig skade, der giver varige men, ikke kan gøres god igen, kan en erstatning være en stor hjælp for familien, siger Tenna Westergaard.

Fakta

Skader:

– Hvert år kommer 30.000-32.000 børn til skade i de danske folkeskoler. Flere end halvdelen kommer til skade i skolegården.
– Det svarer til 150 ulykker hver eneste skoledag.
(Skader, der behandles af lærere, skolesundhedsplejersker eller skolelæger er ikke regnet med).

Kilde: Center for Ulykkesforskning/SI-Folkesundhed

Ulykkesforsikringen dækker som udgangspunkt, hvis:

– barnet får en tandskade, der kræver behandling ud over den, der gives hos skoletandplejen. Det kan fx være en mistet/ødelagt tand, der først kan behandles i en senere alder, når barnet ikke længere er omfattet af skoletandplejen

– barnet kommer ud for en ulykke, der efter turen på skadestuen kræver opfølgende behandling fx hos kiropraktor eller fysioterapeut

– barnet kommer ud for en alvorlig ulykke, der giver varige mén.

Kilde: Forsikring og Pension

Kommunens forsikring dækker:

– Børn/unge, der kommer til skade, mens de er under skolens/ institutionens tilsyn, og hvor skaden skyldes manglende eller mangelfuldt tilsyn fra skolens/institutionens side (juridisk ansvar)

Kilde: Holbæk Kommune

Denne artikel er publiceret den 23. august 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply