Der bliver intet biogasanlæg i Snævre

Udvalget og for Klima og Miljø besluttede på mødet tirsdag, at der ikke kan opføres et biogasanlæg syd for Regstrup.

Beslutningen kommer efte en stor debat på især de sociale medier og en del protester fra beboere i området, hvoraf nogle havde fundet vej til Kanalstræde tidligt i morges, hvor de i vinterkulden demonstrerede foran indangen mod planerne om et biogasanlæg.

Enighed i udvalget
Det var et enigt udvalg, som besluttede sig for, at bede administrationen om at undersøge mulighederne for en alternativ placering af et biogasanlæg.

– Der var enighed om, at placeringen af biogasanlægget i Snævre syd for Regstrup ikke var den helt rigtige. Adgangsforholdene med den kommende forlængelse af Kalundborgmotorvejen var egentlig optimale, men placeringen i forhold til naboer var ikke ønskelig. Og det viser den lokale modstand, der har været også. Så det har selvfølgelig gjort indtryk, at der lokalt har været så stor modvilje mod både erhvervsområdet og lokalplanen for biogasanlægget. Så lige nu har vi fra politisk side kaldt til time-out, fortæller John Harpøth, formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Fortsat planer om et biogasanlæg
At et biogasanlæg i Snævre ikke blev en realitet, er ikke ensbetydende med, at planer om et biogasanlæg i Holbæk Kommune nu bliver skrinlagt. Biogas er et vigtigt skridt i den rigtige retning mod bæredygtighed.

Det slår John Harpøth fast:

– Vi har en vision om at være en grøn kommune. For at kunne realisere denne vil det blandt andet betyde, at vi fortsat skal undersøge mulighederne for et biogasanlæg. Vi støtter den grønne omstilling, og med dette, at vi kan få etableret et anlæg for affald og restprodukter, der er egnet til behandling i biogasanlæg.

– Men der er også nogle krav til placeringen, som skal være opfyldt. Her lægger vi blandt andet vægt på, at anlæg placeres, hvor der er gode vejforbindelser og tæt ved relevante kilder til biomassen, samt en placering, der giver mindst mulig gene for naboer, fortæller John Harpøth.

One thought on “Der bliver intet biogasanlæg i Snævre

  1. Godt at fornuften sejrede i dette tilfælde.

    Grøn omstilling ER vigtig – men aldrig for enhver pris (= hvis det går ud over menneskers liv – og måske også helbred).
    Og vi vil jo også gerne BOSÆTNING, ikke sandt ? Nye borgere kommer ikke og bosætter sig, hvor svineriet af miljøet foregår.

Skriv et svar