Burger-spisere opfordres til at stemme

Gæsterne på McDonald's bliver nu opfordret til at stemme ved kommunalvalget. Foto: Rolf Larsen.

Gæsterne på McDonald’s bliver nu opfordret til at stemme ved kommunalvalget. Foto: Rolf Larsen.

I erkendelse af at mange mennesker ikke gider sætte deres kryds ved kommunalvalget, er Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet nu gået sammen med burger-kæden McDonald’s.

I 2009 var den samlede stemmeprocent på blot 65,8 procent. Det laveste niveau ved et kommunalvalg i Danmark i 35 år.

McDonald’s Danmark har hver dag ca. 160.000 gæster i de 87 restauranter rundt om i landet – om det er fordi Dansk Ungdoms Fællesråd, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet mener at det især er burgerspiserne, som skal opfordres til at stemme, vides ikke. Men i hvertfald vil gæsterne på McDonald’s – det gælder både børn, unge og voksne – blive præsenteret for budskabet: Husk at stemme, ellers er der andre, der bestemmer for dig.

Opfordring til at huske at stemme ved kommunal- og regionsvalget en integreret del af udsmykningen i alle McDonald’s restauranter op til valget, ligesom opfordringen også vil blive bragt på fastfood-kædens facebook-side.

Danske Regioner er glade for at få McDonald’s med om bord på ”Tænk dig om før du ikke stemmer”-kampagnen, og Bent Hansen, der er formand for Danske Regioner, ser frem til samarbejdet med McDonald’s:

– Vi er gået ind i det her samarbejde, fordi vi tror på, at vi kan nå ud til en stor gruppe vælgere. Samtidig ligger det her initiativ i fin forlængelse af den samlede kampagne Danske Regioner gennemfører i samarbejde med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der skal få flere til at huske at stemme den 19. november.

Også hos KL glæder sig over samarbejdet:

– Lokaldemokratiet kommer først til sin fulde ret, når borgerne engagerer sig og tager aktiv stilling. Derfor er vi rigtig glade for, at kommunerne nu får mulighed for at placere valgsteder ved udvalgte McDonald’s restauranter rundt om i landet. Vi har brug for at spille på alle tangenter for at nå borgerne i deres hverdag og gøre valget vedkommende for dem. Lokalpolitik har nemlig rigtig stor betydning for borgernes hverdag, så hvorfor ikke tage stilling over maden, i køen eller på farten, siger Erik Nielsen, der er formand for KL.

Signe Bo, der er formand for DUF, som repræsenterer 600.000 unge i landets frivillige, samfundsengagerende organisationer ser store muligheder i samarbejdet med McDonald’s:

– Vi arbejder for at fremme unges deltagelse i demokratiet. Under halvdelen af de 19-29-årige brugte deres stemmeret til kommunal- og regionsvalget i 2009. Og da vores vaner med hensyn til at stemme fastlægges i de unge år, er det afgørende for fremtidens demokrati, at udviklingen vendes. Hvis vi skal nå de unge med budskabet om, at de skal huske at stemme, er vi nødt til ikke kun at trykke en pjece og lægge den på biblioteket. Sammen med McDonald’s kan vi nå ud med budskabet til unge i hele Danmark både gennem restauranterne og digitalt.

Leave a Reply