13. juli 2024

Denne skåltegn-sten, er ikke de eneste oldtidsfund på Arena-grunden. Foto: Jesper von Staffeldt.

Denne skåltegn-sten, er ikke de eneste oldtidsfund på Arena-grunden. Foto: Jesper von Staffeldt.
Denne skåltegn-sten, er ikke de eneste oldtidsfund på Arena-grunden. Foto: Jesper von Staffeldt.
Spor fra sten-, bronze-, og jernalderen er dukket op på Arena-grunden.

Forleden dag bragte vi her på Holbaekonline.dk et web-tv indslag om en såkaldt skåltegnsten, som var blevet fundet i forbindelse med de arkæologiske forundersøgelser, som i øjeblikket foretages på Arena-grunden.

Men stenen er ikke det eneste spændende, som ærkæologerne har fundet.

Der er fundet en del områder med keramik, som nu skal undersøges nærmere. Der er tale om stykker af krukker lavet af brændt ler, og arkæologerne mener, at det formentlig stammer fra enten bronze- eller jernalderen.

Ærkæologerne har også fundet flere kogegruber fra bronzealderen. Det er madlavningssteder, hvor der er blevet gravet et hul i jorden og tændt et bål, hvorefter der er fyldt sten på. Når stenene så var blevet godt varme, blev gløderne fjernet og de varme sten blev brugt til at lave mad på.

Der er også blevet fundet jernslagge, hvilket arkæologerne mener kan være et tegn på, at der er blevet udvundet jern på stedet. Det er sket ved at man har opvarmet myremalm, som findes i jorden til en så høj temperatur at jernet er smeltet og dermed kunne udskilles. Restproduktet er så jernslagge.

Desuden har undersøgelserne frembragt en dolkstav, et knækket segl og en mejsel – alle tre lavet af flint.

Se også: Web-TV: Arena grund gemte på gammel sten