Ny skolestruktur vedtaget

Onsdag aften vedtog en flertal i byrådet den nye skolestruktur for Holbæk Kommune.

Debatten varede i næsten to timer, før et flertal af byrådsmedlemmerne bestående af V, K, O, F og R stemte for den nye struktur, som baserer sig på den såkaldte Matrikelmodel. Et mindretal bestående af socialdemokraterne stemte imod.

Beslutningen om den nye skolestruktur lægger sig tæt op ad det forslag, som byrådet sendte i høring kort før sommerferien. Dog er der sket nogle ændringer og tilføjelser på baggrund af de 52 høringssvar, som var blevet indsendt.

Det drejer sig blandt andet om, at børne- og ungeadministrationen skal sætte fokus på dialogen med de otte skolebestyrelser med det formål, dels at intensivere samarbejdet mellem skolebestyrelser og administration og dels at sikre uddannelse til skolebestyrelsesmedlemmerne, så de er bedre rustet til at løfte opgaven som skolebestyrelse i den nye skolestruktur.

Derudover er der blandt andet også sket den ændring, at der sideløbende med den specifikke tilpasning af skolekørslen i forbindelse med den nye skolestruktur, skal arbejdes videre med at kvalificere skolekørslen generelt, så der fremadrettet kan etableres mere fleksible kørselsordninger.

Undervisning i alle lokalområder
Fremover skal skolerne organiseres i 8 skoledistrikter som består af én skole med en række afdelinger i de bygninger, som der er skole i idag. Dermed vil der være undervisning i alle lokalområder.

De fleste afdelinger vil tilbyde undervisning fra 0. til 6. klassetrin, mens de nuværende 15 overbygningsafdelinger lægges sammen til 9.

Den økonomiske tildelingsmodel for folkeskolen bliver elevtalsbaseret med undtagelse af afdelingen på Orø.

Læs også: Her er de nye skoledistrikter

Skriv et svar