21. juni 2024

Foto: Michael Johannessen.

Holbæk Kommune har fået svar fra Styrelsen for Patientsikkerhed på sin henvendelse efter fund af asbest i en jordprøve ved børnehuset Villa Kulla.

I alt blev der taget 11 jordprøver ved børnehuset efter TV2 dokumentaren “Den sorte svane” viste, at der var fusket med miljøscreeningen i forbindelse med nedrivningen af den gamle sprogskole på Lundemarksvej, som lå klods op ad børnehuset Villa Kulla.

I en enkelt af de 11 jordprøver blev der således fundet  asbestfibre. Derfor sendte Holbæk Kommune prøvetagningsrapporten til Styrelsen for Patientsikkerhed – det der tidligere hed embedslægen – med en anmodning om rådgivning.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer i sit svar til Holbæk Kommune , at der ikke er grund til at mistænke en betydelig asbestforurening i jord på daginstitutionens legeplads. Det vurderes også, at der ikke er grund til at anbefale, at forældre opsøger lægehjælp til deres børn med baggrund i den mulige eksponering for forurening ved nedrivningsarbejdet på nabogrunden og forældre skal opsøge egen læge, helt som vanligt, hvis deres børn er syge.

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt børnene har været udsat for sundhedsmæssig risiko under nedrivningen med henhold til PCB og asbest kan Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurdere om børnene under nedrivningsarbejdet kortvarigt har været udsat for PCB eller asbest. Styrelsen bemærker dog, at der ikke påvises jordforurening på daginstitutionens legeplads (fraset fund af asbest i én jordprøve), hvorfor der umiddelbart ikke er grund til at mistænke, at børnene har været udsat for væsentlig forurening fra nedrivningsarbejdet.

Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer, at der ikke er grund til yderligere handlinger udover den beslutning, Holbæk Kommune allerede har truffet, om at fjerne jorden i det område, hvor asbesten blev fundet. 

Leave a Reply