14. april 2024

I slutningen af denne måned går Banedanmark i gang med at rive den gamle bro på Hovedgaden i Regstrup ned. Det giver ulejlighed for både beboere, trafikanter og togrejsende.

Det oplyser Banedanmark.

Nedrivningen sker som led i forberedelserne til elektrificeringen af strækningen Holbæk-Kalundborg.

Arbejder kommer til at stå på i seks uger og begynder mandag d. 26. februar. I den forbindelse skal trafikanterne køre en omvej, hvis de normalt kører over broen på Hovedgaden.

-Vi er nu nået til det punkt i arbejdet med broen i Regstrup, hvor vi river den gamle bro ned og tilpasser vejramper, vejbelysning og afvanding til den nye bro. Det kan vi ikke gøre, mens der er trafikanter på broen, og derfor er vi nødt til at spærre for trafikken. Derudover er vi nødt til at spærre for togtrafikken fra fredag den 1. marts om aftenen til tidlig mandag den 4. marts 2024, hvor den gamle bro rives ned, siger projektleder i Banedanmark Ingvill Aakervik.

Der etableres to omkørselsruter mens arbejdet står på. Én for personbiler og én for større køretøjer. Fodgængere kan benytte samme omkørselsrute som personbiler.

Den gamle bro i Regstrup rives ned, fordi den er for lav til, at der kan etableres kørestrøm. I stedet for den gamle bro har Banedanmark siden efteråret arbejdet på at opføre en ny og højere bro i Regstrup. Det sker som en del af arbejdet med at elektrificere strækningen mellem Holbæk og Kalundborg.

-Banedanmark gør klar til elektrificeringen på strækningen fra Holbæk til Kalundborg. Det er et stort arbejde, som blandt andet kræver, at vi river nogle af de eksisterende broer ned og bygger nye højere broer. Med elektrificeringen af jernbanen har tog-operatørerne mulighed for at køre med eltog, der støjer mindre og er klimavenlige. Vi arbejder altså hårdt nu, og vi generer og blokerer for noget vejtrafik for en kort periode, for at vi kan høste frugten om nogle år – og mange mange år ud i fremtiden, fortæller programdirektøren i Banedanmark, Jette Aagard.

Det forventes, at nogle beboere på Hovedgaden vil ikke kunne køre til deres boliger med køretøjer mellem klokken 8 og 16 i de ca. seks uger, som arbejdet står på. Der vil være adang med køretøjer fra 16 – 08, ligesom der vil være adgang til boligerne til fods.

Du kan se mere om omkørsler og afspærrering af hovedgaden på Banedanmarks hjemmeside.

Leave a Reply