12. juli 2024
monochrome photo of hybrid car charging

Foto: César Baciero / Pexels.com

Tre operatører har vundet kommunens udbud af ladestandere på offentlige parkeringspladser og de skal nu igang med at sætte i alt 407 ladepunkter op.

De tre operatører er Clever, EDF Danmark og Eviny.

-Elbilismen er stigende og en vigtig forudsætning for den grønne omstilling. Derfor har vi i forsommeren 2022 spurgt vores borgere, hvor de ønsker flere ladestandere. Det resulterede i mange forslag til geografiske placeringer, som vi har bearbejdet og sammen med tre operatører nu er klar til at føre ud i livet. Med opsætningen af ladestanderne kommer vi til at gøre det langt lettere at lade elbilen og på den måde bidrage til den grønne omstilling her i Holbæk Kommune, siger Kristian Sandgaard Timmermann, formand for Udvalget for Plan, Bolig og Lokal Udvikling.

Han henviser til, at beslutningen om opstilling af ladestandere til offentlig brug understøtter klimastrategien ’Holbæk 2050’. Her er målet i 2030, at minimum 35% af bilerne på Holbæk Kommunes veje skal være elbiler. Hvis borgere skulle bekymre sig over, om ladestanderne kommer til at optage almindelige p-pladser, så forventer udvalgsformanden, at det med tiden vil udligne sig, idet der kommer flere elbiler og færre almindelige biler.

Der kommer ladestandere 42 steder fordelt over hele kommunen med i alt 407 ladepunkter. De vil blive etableret i forbindelse med offentlige parkeringsarealer som for eksempel ved skoler, haller og større p-pladser. Af de 407 ladepunkter bliver 48 af dem hurtigladere med blandt andet en supercharger-station på p-pladsen ved Havnevej.

Den præcise placeringsplan for den enkelte p-plads er endnu ikke helt på plads, men det ligger fast, hvilke offentlige parkeringsarealer der vil få ladestandere og de vil blive sat op i løbet af i år, dog afhængig af, hvornår der kan etableres tilslutning til elnettet.

Holbæk Kommune kommer samtidig til at opfylde sine forpligtelser i forhold til Ladestanderbekendtgørelsen, som stiller krav om, at der ved kommunale bygninger med mere end 20 parkeringspladser bliver opsat minimum en ladestander inden 1. januar 2025.

Ladestanderoperatørerne afholder udgifter i forbindelse med etablering, anlæg, drift og vedligehold, herunder til det nødvendige entreprise- og elarbejde i forbindelse med etablering af ladestanderne og brugerne af ladestanderne betaler selv for den strøm, som de bruger, og afregner direkte med operatøren.

Leave a Reply