18. juni 2024
Jyderup Fængsel. Foto: Kriminalforsorgen.

Jyderup Fængsel. Foto: Kriminalforsorgen.

Jyderup Fængsel er et af de fængsler, hvor der er bygget ny legeplads til de børn, som besøger en forælder i fængslet.

Fængslet i Jyderup er et kvinde fængsel og hver dag, er der børn, som må undvære mor fordi hun er indsat i fængslet. For mange af dem kan et besøg bag murene være eneste mulighed for at bevare en tæt og fysisk kontakt.

Med legepladsen er det intentionen at gøre børns besøg så gode som mulige, og at børn i mindst mulig grad skal lide under deres forælders fængsling.

Udover Jyderup, så er der også bygget nye legepladser i Enner Mark fængsel og Kragskovhede Fængsel. Og det glæder justitsminister Peter Hummelgaard.

-Når et familiemedlem kommer i fængsel, påvirker det hele familien – særligt børnene, som ufrivilligt bliver ramt af forældrenes kriminalitet og skal vænne sig til en hverdag med en far eller mor i fængsel. Jeg mener klart, at vi som samfund skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe de børn. Så de får et godt forhold til deres forældre og ikke havner samme sted som deres mor eller far senere i livet. Derfor er jeg rigtig glad for, at der nu står nye legepladser klar i tre fængsler rundt om i landet, som kan sikre bedre rammer for børnenes besøg. Legepladserne er blot ét af flere tiltag, som skal være med til at skabe bedre forhold for de mange børn landet over, som har en mor eller far i fængsel, siger justitsminister Peter Hummelgaard.

De nye legepladser glæder også direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen:

-Det er hårdt for et barn, når deres far eller mor er indsat, og vi ved omvendt, at forholdet til familien kan være afgørende for, at de indsatte kommer ud af den kriminelle løbebane efter endt afsoning. Derfor er det vigtigt, at vi tilbyder nogle gode rammer både for barnets skyld og for, at de indsatte kan bevare kontakten til deres familier, mens de afsoner. Her kan legepladserne være vigtige for at også børn har lyst til at besøge pårørende i fængsler, siger direktør i kriminalforsorgen, Ina Eliasen.

Jyderup Fængsel blev i efterået 2021 indviet som kvindefængsel. Der er 143 pladser, hvoraf 58 er arrestpladser, 45 er åbne pladser, og 40 er lukkede pladser. Fængslet modtager som udgangspunkt kvinder fra hele landet.

Leave a Reply