29. februar 2024

Foto: Rolf Larsen.

DMI har udsendt kategori 1 varsel om forhøjet vandstand for bl.a. Isefjorden.

Varslet, der gælder i dag, 1. juledag, fra kl. 8.00 til 14.00, lyder på, at der forventes en vandstand mellem 1,1 og 1,4 m over normal vandstand.

Det er den kraftige vestenvind, som er årsag til den forhøjede vandstand.

Leave a Reply