13. juli 2024

Foto: Michael Johannessen.

I forbindelse med stormen ‘Pia’ og den forventede forhøjede vandstand er der flere initiativer igang fra myndighedernes side.

Watertubes

Der vil i de kommende dage blive lagt watertubes ud på havnen i Holbæk til at sikre mod oversvømmelse. Desuden bliver de kommunale bygninger i området sikret. Derudover igangsættes de nødvendige procedurer for at kunne opretholde de kritiske funktioner (fx hjemmeplejen) i de udsatte område

Selvom vandstanden forventes at aftage forholdsvis hurtigt, så vil der være en potentiel mulighed for, at veje langs dele af fjorden kan være spærrede, ligesom der kan være

Færgefarten mellem Orø og Holbæk

Den forhøjede vandstand kan potentielt give udfordringer i forhold til at opretholde færgefarten mellem Orø og Holbæk, oplyser Holbæk Kommune.

Det kan du selv gøre

På Holbæk Kommunes hjemmeside opfordres til at man sørger for, at ting, der kan flyve væk i blæsten, surres godt fast eller bæres indenfor.

Kommunen opfordrer alle, der har dyr, ejendom eller andre værdier ved kystnære områder til, at følge situationen nøje og om nødvendig etablere foranstaltninger for sikring imod højvandet.

Deusden opfordres bådejere kraftig til at tilse deres fartøjer.

Kommune opfordrer til, at alle parkerede biler på havneområdet i Holbæk og på Orø fjernes.

Sandsække

Det vil være muligt at hente og fylde sandsække fra onsdag middag på følgende steder:

-Tuse Næs Hallen, Udby Kirkevej 23, Udby, 4300 Holbæk
-Materielgården, Parallelvej 52, 4300 Holbæk
-Orø Hallen, Brøndevej 15, 4305 Orø

Man skal selv medbringe en skovl til at fylde sækkende.

Krisetelefon

Vestsjællands Brandvæsen har oprettet en krisetelefon. Ved hændelser, der vedrører den aktuelle situation i forbindelse med højvandet og storm, kan du henvende dig på krisetelefonen 44 22 71 04.

Du kan læse mere om kommunens beredskab og finde brugbare råd og links på Holbæk Kommunes hjemmside.

Læs også: DMI udsender varsel: Vindstød af stormstyrke