13. juli 2024

Den gamle svømmehal er for længst revet ned. Foto: Rolf Larsen.

Det bliver G.V.L. Entreprise A/S, der skal være totalentreprenør på byggeriet af det nye plejecenter på Vandtårnsvej i Holbæk.

Færdigprojekteringen skal tage udgangspunkt i de ønsker og behov, som Lejerbo Holbæk og Holbæk Kommune i fællesskab har defineret på baggrund af den inddragelsesproces, med workshops og møder, der blev afviklet i 2021, hvor medarbejdere, politikere, Seniorrådet, Handicaprådet, udsatterådet, beboerdemokrater og andre interessenter deltog.

G.V.L. Entreprise A/S står i spidsen for det samlede team bestående RUM arkitekter, Landskab og byplanlægning – Kragh Berglund og ISC-ingeniører.

Indflytning i 2025

På et møde i august 2020 besluttede kommunalbestyrelsen opførelsen af et nyt plejecenter på den gamle svømmehalsgrund, og at de skulle ske i samarbejde med en almen boliorganisation. Godt et år efter blev Lejerbo valgt til opførelse og drift af det nye plejecenter efter en udvægelsesproces, hvor fem boligselskaber deltog.

Dermed vil Lejerbo Holbæk stå for opførelse af byggeriet og vil efterfølgende varetage driften af de 80 almene plejeboliger. Udgifterne til plejecenterets servicearealer betales af Holbæk Kommune.

Det forventes, at første spadestik til byggeriet kan tages i slutningen af dette år, og de første beboere kan efter tidsplanen flytte ind i løbet af sommeren 2025.