12. juli 2024

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Hvordan løser vi udfordringerne med mangel på medarbejdere i sundhedsvæsnet og ældreplejen?

I denne sommertid har flere partier landspolitisk – særligt S og Moderaterne travlt med at komme med forslag til, hvordan vi fremover skal løse udfordringerne med mangel på personale på vores sygehuse og i ældreplejen.

Jeg vil ikke forholde mig til deres forslag udover at sige, at noget peger i den rigtige retning og andet er helt galt.

Der er ikke nogen hurtigt løsning, men lad os starte med at tale områderne op så de unge rent faktisk syntes det er attraktivt at blive sygeplejerske eller SSA og vi skal også se ind i om uddannelserne rent faktisk har det rigtige indhold.

Når det så er sagt, så kommer vi jo altså ikke uden om, at der simpelthen ikke er født nok til at løse det behov der er. Der mangler jo ikke kun medarbejdere på sundheds – og ældreområdet men generelt i både det offentlige og i det private.

Så lad os ikke være så bange for at kigge udenlands, men lad os i stedet se på, hvad der skal til for at udenlandske medarbejdere kan få sprog kundskaber samt uddannelse der lever op til danske krav.

Og lad os nu bare se at komme i gang istedet for at det hele bare bliver ved snakken!!!!

Med venlig hilsen
Camilla Hove Lund

Viceborgmester Holbæk kommune
Medlem af Region Sjælland (V)