24. juni 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Holbæk Sportsby A/S kom ud af 2022 med et underskud.

Det viser regnskabet.

Underskuddet er på 1.538.000 kroner. Dermed er det samlede akkumulerede underskud siden selskabets start er nu dkk 9.646.000.

Selskabets egenkapital var ved udgangen af 2022 negativ med 8.646.000 kroner.

Ifølge ledelsesberetningen var årets resultat “ikke tilfredsstillende, men forventet bl.a. grundet stigningerne i energipriserne”.

Her fremgår det også, at man fra ledelsens side forventer en forbedret indtjening det kommende år (2023 -red.) og selskabets kapital forventes reetableret gennem fremtidig indtjening.

Holbæk Sportsby A/S varetager driften af Holbæk Sportsby efter aftale med Holbæk Kommune. Og det vil selskabet også kunne fremover, for ifølge ledelsesbertening råder Holbæk Sportsby A/S via selskabets pengeinstitut over de nødvendige kreditfaciliteter, så selskabet kan opfylde sine forpligtelser for driften af Holbæk Sportsby og den forsatte drift af selskabet er sikret.

I efteråret 2022 besluttede et flertal i kommunalbestyrelsen, at øge driftsbetalingen til sportsbyen med 3 mio. kr. i 2022 og 3 mio. kr. i 2023. Det kan du læse mere om i artiklen Ekstra millioner til Sportsbyen

1 thought on “Sportsbyen i millionunderskud

  1. Jamen så må dem der bruger denne sportsby betale mere, da det ikke kan være rigtigt at der skal brugers endnu flere skattekroner på det bras

Comments are closed.