29. maj 2024
person driving car

Arkivfoto: Pexels.com.

På det seneste møde i forligskredsen bag Infrastrukturplan 2035, Fremtidens Veje, besluttede partierne at igangsætte Kalundborgmotorvejens 3. etape mellem Knabstrup og Tømmerup ved Kalundborg.

Det betyder, at den eksisterende motortrafikvej udbygges på strækningen Knabstrup til Viskinde, mens der fra Viskinde til Kalundborg anlægges en ny, firsporet motorvej.

-Vi har lovet en motorvej til Kalundborg. Derfor leverer vi selvfølgelig på det. Også selv om trafikudviklingen har betydet, at projektet er blevet dyrere end først antaget, siger transportminister Thomas Danielsen.
Arbejdet skal efter planen begynde i 2024, og den nye vej skal være klar til brug i 2028.

Forligskredsen har besluttet en model, der giver motorvejen en hastighedsgrænse på 110 til 130 kilometer i timen. Desuden indeholder projektet blandt andet støjskærme langs strækningen, der går gennem Jyderup, ændring af til- og frakørselsanlæg på strækningen samt en rasteplads mellem Mørkøv og Jyderup.

Transportministeren glæder sig over, at forligskredsen har valgt at bakke op om den fulde løsning.

-Jeg er meget glad for, at vi er enige om, at den fulde løsning er den rigtige. Det er et vigtigt stykke infrastruktur, der styrker den sjællandske sammenhængskraft og binder Kalundborg endnu bedre sammen med det overordnede danske vejnet, siger han.

Den oprindelige økonomiske ramme for motorvejsprojektet er på 2.097,7 millioner kroner (2023-pl). Grundet prisstigninger er rammen dog ikke stor nok til at gennemføre projektet. Derfor har Transportministeriet fundet ekstra midler på i alt 452,4 millioner kroner i den centrale anlægsreserve til den endelige finansiering. 

At Kalundborgmotorvejen får den unikke prioritering skyldes blandt andet fremtidsperspektiverne, forklarer ministeren.

– Det er en særlig situation med Kalundborgmotorvejen. Både fordi økonomien er lagt ud fra nogle næsten ti år gamle undersøgelser, og fordi der ser ud til at komme flere biler, end man først havde beregnet. Det skyldes ikke mindst, at det går godt for erhvervslivet og det skal vi selvfølgelig støtte, påpeger Thomas Danielsen.

Der fremsættes anlægslov for 3. etape af Kalundborgmotorvejen i starten af næste folketingssamling.