19. april 2024

Fra Holbæk siden skal broen ligge i forlængelse af Valdemar Sejrsvej. I billedet ses Hørby på den anden side af fjorden. Foto: Google Streetview.

Under et lukket punkt på dagsordenen blev Udvalget for Plan, Teknik og Udvikling forleden præsenteret for en plan om, at bygge en bro mellem Holbæk og Hørby.

Det er en gammel drøm om en bro mellem Holbæk og Tuse Næs, som nu er blevet taget op igen.

Broen, der skal bygges som højbro med sving element og klap, vil efter planen få en længde på ca. 1,7 km og løbe på tværs af Holbæk Fjord. På Holbæk siden skal broen anlægges i forlængelse af Valdemar Sejrsvej, mens det på Hørby siden vil være nødvendigt at anlægge til- og frakørselsramper.

Ved sådanne byggerier skal der laves vurdering af konsekvenserne for miljøet, og her er eksperterne kommet frem til, at det formentlig ikke vil få en større konsekvens for dyrelivet i Holbæk Fjord, der som det fremgår af kommunens hjemmeside, består af mange forskellige typer af muslinger og snegle, som er føde for mågerne.

Selvom planen endnu kun er i en indledende fase, så var udvalgets medlemmer overordentligt positivt stemt overfor ideen. Foreløbige beregninger viser, at der kan spares adskillige minutter på transporten til og fra Holbæk for bilister – og med en busrute over broen, vil det også være nemmere, at transportere skoleeleverne til Holbæk, efterhånden som skolerne lukker pga. fremtidige besparelser. Samtidig ser udvalget også muligheder for, at endnu flere turister vil besøge Tuse Næs og måske også tiltrække trafiktunge erhverv som Biogasanlæg og Industrideponi, når det bliver hurtigere at komme til og fra centrum af Holbæk.

Bag planen om brobyggeriet står et konsortium bestående af en lokal entreprenør, et lokalt arkitektfirma og med en lokal bank som finansiel partner. Konsortiet har givet sig selv indtil 1. april næste år til at få tilladelser og finansiering på plads.

Den gule linje viser den omtrentlige placering af broen. Kort: ©OpenStreetMap

Tilføjet kl. 22.50: Der er selvfølgelig tale om en aprilsnar. Tak til alle der legede med.