14. juni 2024
Busser. Foto: Rolf Larsen

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Mandag eftermiddag kort før klokken 16.30 kørte politiet til busterminalen ved Holbæk Station efter en anmeldelse om, at flere unge råbte ad hinanden og måske var ved at komme i slagsmål.

Politiet fik på stedet kontakt til i alt fire unge i alderen 12 og 13 år, som alle var uskadte efter deres indbyrdes uoverensstemmelser af mindre alvorlig karakter.

Alle parterne kendte hinanden fra skolemiljøet, hvorfor politiet underrettede de respektive værger om episoden, så værgerne indbyrdes kunne få sig en drøftelse af årsagen til den uro- og utryghedsskabende adfærd ved busterminalen.

Politiet vil tillige underrette de sociale myndigheder og SSP om hændelsen, så de relevante myndigheder kan foretagne det fornødne over for de involverede parter.