Merforbrug for millioner – skal reducere i budgettet med 40 mio. næste år

Holbæk Kommune har et merforbrug på serviceudgifter i 2022 på 26,4 millioner kroner. Det viser den seneste budgetopfølgning, som de stående udvalg bliver præsenteret for i næste uge. Samtidig anslås det, at kommunen uden nye politiske beslutninger vil have et merforbrug på 40 millioner kroner i 2023.

Merforbruget skyldes dels prisudviklingen i samfundet, særligt de stigende energipriser, og dels at der er områder, der står til at overskride deres budget af andre grunde som f.eks. flere og mere komplekse borgersager på det sociale område og ældreområdet.

Arkivfoto: Rolf Larsen.


-Det har været en vanskelig periode, hvor først Corona og siden krigen i Ukraine og derefter stigende energipriser og inflation har udfordret vores økonomi. Det har vi arbejdet målrettet med i hele organisationen, men desværre står vi nu i en situation, som vi er nødt til at løse, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen i en pressemeddelelse fra Holbæk Kommune.

I forbindelse med budgetopfølgningen i september blev det besluttet, at alle i kommunen skulle være tilbageholdende med udgifterne. Det har desværre ikke været tilstrækkeligt. Samtidig kompenserer staten i mindre grad Holbæk Kommune for pris- og lønudviklingen end tidligere forudsat, hvilket lægger yderligere pres på økonomien.

Der skal findes budgetreduktioner for 40 mio.

Overskridelsen i 2022 løses ved at trække på kommunens kassebeholdning. For at overskridelsen ikke fortsætter ind i 2023, sætter administration og politikere nu gang i økonomiske handleplaner efter kommunens økonomiske styringsprincipper, så merforbruget så hurtigt som muligt bremses.

Med de nuværende forventninger til 2023 anslår administrationen, at det derudover er nødvendigt at finde budgetreduktioner for yderligere 40 millioner kroner til næste år.

-Vi er nødt til at udvise rettidig omhu. I en situation, hvor priserne stiger og usikkerheden om særligt energipriserne er stor, er vi nødt til at tilpasse vores udgifter. Det er ikke en mulighed bare at se tiden an. Så vi står foran en svær men også nødvendig opgave. Til gengæld har vi mulighed for at starte med det samme og på den måde foretage en fornuftig prioritering. Derfor vil vi også på det kommende Økonomiudvalgsmøde beslutte, hvordan vi bedst håndterer situatione”, siger Christina Krzyrosiak Hansen i pressemeddelelsen.

Håndteringen i forhold til 2023 vil blive behandlet på Økonomiudvalgsmødet den 7. december og Kommunalbestyrelsen den 14. december.

Leave a Reply