Presset akutmodtagelse henviser patienter til andre sygehuse

Foto: Region Sjælland.

Akutmodtagelsen på Holæbk Sygehus må ca. en gang om måneden tage en “time out” og henvise patienter til andre akutmodtagelser i regionen.

Ifølge Region Sjælland sker det, at akutmodtagelser i regionen i spidsbelastede situationer i perioder på to til fire timer udelukkende modtager patienter med livstruende sygdom eller tilskadekomst. Resten henvises til et af regionens tre andre akutsygehuse.

På akutafdelingen på Holbæk Sygehus behandles mellem 60 og 100 patienter i løbet af et døgn, men ca. en gang om måneden er brug for en såkaldt “time out”, hvor det altså kun er de alvorligste tilfælde, der behandles lokalt.

– Det er bedre for en patient at blive kørt lidt længere til vurdering eller indlæggelse end at komme ind på et overfyldt sygehus, siger Dan Brun Petersen, lægefaglig vicedirektør på Holbæk Sygehus.

Tal fra landspatientregistret over patientforløb viser, at 2022 er godt på vej til at blive det år med flest patientforløb på akutområdet. Samtidig betyder en række andre faktorer, at nogle patienter bliver længere i en akutseng, end det var tiltænkt. Det trækker på ressourcerne.

-Det er generelt et udtryk for et overbelastet system, og at der er en ubalance mellem antallet af opgaver, og de ressourcer – det personale – vi har til at løse dem, når vi er nødt til at bruge muligheden for time out, siger Dan Brun Petersen og tilføjer:

-Time out er faktisk et positivt eksempel på, at vi arbejder aktivt sammen for at finde løsninger på svære problemer.

Udover akutmodtagelsen i Holbæk er det især akutmodtagelsen på Nykøbing Falsters Sygehus, som lejlighedsvist har behov for timeout.

Leave a Reply