5. december 2023

Billede af <a href="https://pixabay.com/da/users/sabinevanerp-2145163/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3190629">Sabine van Erp</a> fra <a href="https://pixabay.com/da/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3190629">Pixabay</a>

Et samarbejde mellem Holbæk Kommune og ZBC skal sikre, at der kommer flere flere hænder ud på plejehjemmene og bostederne i kommunen. Projektet har fået navnet ‘SOSU klar’.

Når de ældre på plejehjemmet skal i bad, have mad eller medicin, er det oftest en SOSU-medarbejder, der hjælper dem. Det er SOSU’erne, der hver dag sørger for et værdigt ældreliv og sikrer, at sundhed og hygiejne er, som det skal være. Men der mangler SOSU’er og det er svært at rekruttere nye. Derfor har Holbæk Kommunes jobcenter, Ældreområde, Socialområde og uddannelsesinstitutionen ZBC sammen skabt opkvalificeringsforløbet ’SOSU klar’.

Solid rekrutteringsmulighed

De første 16 borgere er netop færdige med forløbet og det næste hold er netop gået i gang.

På 25 dage har ledige borgere lært de mest basale kundskaber til arbejdet på SOSU-området, og er derved blevet klædt på til at indgå i den daglige drift på kommunens plejecentre, hjemmepleje og bosteder indenfor psykiatri og handicap. Forløbet har vist sig at være solid rekrutteringsmulighed for ældre- og socialområdet.

-Vi har et stort behov for flere hænder, og projektet er en meget prisværdig og respektfuld måde at kompetenceløfte mennesker på. Vi oplever, at de SOSU-klar kommer med en kæmpe lyst til arbejdet, som smitter af på alle på stedet, og det gør en stor forskel for os i hverdagen. Jeg har kun gode ting at sige om projektet, og håber at se flere komme igennem forløbet hellere før end siden, siger Morten Alfred Juul Olsen, tilbudsleder i Søbæk Have.

Kigger efter nye løsninger

Der er i øjeblikket rekordhøj beskæftigelse og særligt på SOSU-området er det for tiden svært at rekruttere nye medarbejdere. Derfor arbejder Holbæk Kommune hele tiden for at finde nye måder at løse udfordringerne på.

-Det er fantastisk at få gjort ledige nysgerrige på et nyt område og give dem kvalifikationer til at hjælpe andre mennesker med stort behov. Vi ved desværre, at der er rekrutteringsudfordringer på især SOSU-området, og vi har pligt at vende hver en mulighed for at løse dem. ’SOSU klar’ projektet har fået en fantastisk start og jeg glæder mig til at følge det fremadrettet, siger Søren Stavnskær, formand for udvalget for beskæftigelse, uddannelse og erhverv.

Stor interesse

Interessen har indtil videre vist sig stor til kurserne. Forud for kurset får de interesserede kandidater hjælp til at gennemgå deres cv og vurderet deres erfaring på arbejdsmarkedet.

Herefter hjælpes nogle af kandidaterne direkte videre til elevstillinger i kommunen, andre til realkompetencevurdering med henblik på opstart af uddannelse som social-og sundhedshjælper eller social-og sundhedsassistent, til aktuelle ledige stillinger og den resterende gruppe tilbydes opkvalificeringskurset ‘SOSU Klar’.